เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

มหาวิทยาลัยชิปเพนสเบิร์ก

มหาวิทยาลัยชิปเพนสเบิร์ก (เพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา)

ระบบปรับอากาศ: VRF ECOi MF1 Series 3 ทิศทาง: 55 ระบบ
ประสิทธิภาพการทำความเย็น: 1,498 kW / 426 USRT
ชุดอุปกรณ์ภายในอาคาร:
ชนิดคาสเซ็ท 1 ทิศทาง: 235 เครื่อง
ชนิดคาสเซ็ท 4 ทิศทาง: 61 เครื่อง
สลิม ต่อท่อ แรงดันต่ำ: 142 เครื่อง
รูปทรงสีดำ ต่อท่อ แรงดันต่ำ: 74 เครื่อง
ติดผนัง: 18 เครื่อง
ระบบควบคุม:
ตัวควบคุมอัจฉริยะ: 3 ระบบ
อะแดปเตอร์สื่อสาร: 3 ระบบ
รีโมตคอนโทรลแบบง่าย: 530 เครื่อง

มหาวิทยาลัยชิปเพนสเบิร์กเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ตั้งอยู่ในวิทยาเขตชนบทของภาคกลางตอนใต้ของเพนซิลเวเนีย ก่อตั้งขึ้นในปี 1871 ในฐานะสถาบันการศึกษาภาคปกติของรัฐในคัมเบอร์แลนด์แวลลีย์ มหาวิทยาลัยตอบสนองความต้องการทางการศึกษา วัฒนธรรม และสังคมของนักศึกษาไม่เพียงจากทั่วเพนซิลเวเนียเท่านั้น แต่รวมถึงจากรัฐอื่นๆ และจากต่างประเทศอีกด้วย ปัจจุบันมหาวิทยาลัยชิปเพนสเบิร์กมีฐานนักศึกษาในระดับปริญญาตรีแบบเต็มเวลาประมาณ 7,000 คน และระดับบัณฑิตแบบเต็มเวลา 1,300 คน สอนโดยคณาจารย์แบบเต็มเวลาประมาณ 300 คนและนอกเวลา 130 คน ตั้งแต่ปี 1985 อาคารเก่าแก่ดั้งเดิมหลายแห่งของมหาวิทยาลัยได้รับการจดทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ

ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับสถาบันการศึกษา
ระบบ VRF ของ Panasonic เพิ่งได้รับการติดตั้งในหอพักนักศึกษาแห่งหนึ่งของมหาวิทยาลัยชิปเพนสเบิร์ก เมื่อพิจารณาถึงระบบไฮโดรนิกแบบสี่ท่อก่อนหน้านี้แล้ว มหาวิทยาลัยพบว่าโซลูชันของ Panasonic นั้นคุ้มค่ากว่า ระบบนี้ช่วยให้ห้องพักแต่ละห้องในหอพักอุ่นหรือเย็นได้ตามต้องการ และระบบแลกเปลี่ยนความร้อนทำให้ทั้งอาคารประหยัดพลังงานได้มาก บริษัท Envirocon Associates, Inc. ตัวแทนในพื้นที่ของ Panasonic ได้ออกแบบและดำเนินโครงการ นอกจากการรับประกันการติดตั้งที่ถูกต้องแล้ว Envirocon ยังทำการวินิจฉัยและตั้งโปรแกรมระบบอย่างครอบคลุม ความพึงพอใจของชิปเพนสเบิร์กเห็นได้ชัดในแผนการติดตั้งระบบ Panasonic ECOi VRF ในอาคารอีกสามหลัง

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เครื่องปรับอากาศแบบต่อท่อแรงดันต่ำ แบบ Slim ประเภท M1

เครื่องปรับอากาศแบบฝังเพดาน 4 ทิศทาง ประเภท U2

เครื่องปรับอากาศติดผนังประเภท K2

เครื่องปรับอากาศแบบฝังเพดาน 1 ทิศทาง ประเภท D1

ตัวควบคุมแต่ละรายการ

การควบคุมแบบรวมศูนย์