เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

ที่พักอาศัยน่าอยู่พร้อมคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ดียิ่งขึ้น

ที่พักอาศัยน่าอยู่พร้อมคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ดียิ่งขึ้น

ที่พักอาศัยน่าอยู่พร้อมคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ดียิ่งขึ้น

รูปภาพส่วนจัดแสดงจริงของ MIRAI Residences

MIRAI Residences
สถานที่ตั้ง: เมืองกาจัง รัฐสลังงอร์ ประเทศมาเลเซีย
ลูกค้า: MKH Property Ventures Sdn. Bhd.

MKH Property Ventures Sdn. Bhd. เป็นบริษัทร่วมทุนที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2018 โดย MKH Berhad และ Panasonic Homes Malaysia Sdn. Bhd. จาก Panasonic Homes Group ความร่วมมือนี้ใช้ประโยชน์จากความรู้ความเชี่ยวชาญของ MKH Berhad ในด้านธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ร่วมกับเทคโนโลยี ความเชี่ยวชาญด้านการก่อสร้าง และแนวคิดการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพของ PanaHome เพื่อสร้างบ้านที่ยั่งยืน

หนึ่งในโครงการที่มีชื่อเสียงภายใต้ความร่วมมือนี้คือ MIRAI Residences ในเมืองกาจัง 2 รัฐสลังงอร์ ซึ่งเป็นพื้นที่อยู่อาศัยอันเงียบสงบที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสไตล์ญี่ปุ่น มีระบบรักษาความปลอดภัยแบบ 6 Tier ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งพื้นที่อำนวยความสะดวกขนาด 159,000 ตารางฟุต MIRAI Residences ผสานค่านิยมอันเป็นเอกลักษณ์ 4 ประการเข้ากับแนวคิดในการออกแบบภายใน ได้แก่ ไลฟ์สไตล์ ประโยชน์ใช้สอย อนาคต และการออกแบบ ค่านิยมด้านไลฟ์สไตล์ หมายถึง การตกแต่งภายในของพื้นที่พักอาศัยที่ประกอบด้วยสีสันและวัสดุที่ปรับให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ในปัจจุบันของคนหนุ่มสาว ขณะที่ค่านิยมด้านประโยชน์ใช้สอยจะกำหนดรูปแบบการใช้งานที่ผ่านการออกแบบมาเป็นอย่างดีสำหรับแต่ละพื้นที่เพื่อดำเนินกิจวัตรประจำวัน ค่านิยมด้านอนาคตของการออกแบบภายในจะคาดคะเนความต้องการของครัวเรือน และคำนึงถึงพื้นที่สำหรับทั้งในปัจจุบันและอนาคต สุดท้าย ค่านิยมด้านการออกแบบจะปรับปรุงพื้นที่ด้วยการสร้างพื้นที่พักอาศัยให้มีความอเนกประสงค์และส่งเสริมคุณภาพอากาศที่ดี พร้อมทั้งมีความสวยงามน่าอยู่

ความท้าทาย: การสร้างพื้นที่พักอาศัยน่าอยู่พร้อมอากาศที่มีคุณภาพ

ผู้คนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ เริ่มตระหนักถึงความสำคัญว่าความเป็นอยู่ที่ดีของอาคารหนึ่งๆ สามารถช่วยส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อยู่อาศัยได้มากเพียงใด MKH Property Venture Sdn. Bhd. ตระหนักถึงแนวโน้มนี้และรับรู้ถึงความสำคัญของการมีอากาศภายในอาคารที่มีคุณภาพ ด้วยเหตุนี้ ทางบริษัทจึงต้องการปรับปรุงคุณลักษณะด้านความเป็นอยู่ที่ดีของพื้นที่โครงการเพื่อให้ที่พักอาศัยได้มีสภาพแวดล้อมภายในอาคารที่น่าอยู่และปลอดภัยสำหรับการใช้ชีวิตในทุกๆ วันด้วยคุณภาพอากาศที่ดียิ่งขึ้นและโซลูชันพลังงานที่ยั่งยืน

ความท้าทาย: การสร้างพื้นที่พักอาศัยน่าอยู่พร้อมอากาศที่มีคุณภาพ

รูปภาพส่วนจัดแสดงจริงของ MIRAI Residences. MIRAI Residences มอบชีวิตที่สะดวกสบายและปลอดภัยด้วยคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ดีขึ้น

โซลูชันและเทคโนโลยีที่ใช้

ในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ทาง MKH Property Venture Sdn. Bhd. จึงติดตั้งโซลูชันด้านคุณภาพอากาศของ Panasonicไว้ในทุกยูนิตของ MIRAI Residences เพื่อมอบพื้นที่พักอาศัยที่ดียิ่งขึ้นให้เจ้าของบ้านผ่านระบบระบายอากาศที่เหมาะสมและอากาศภายในอาคารที่มีคุณภาพ MIRAI Residences เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยแห่งแรกในประเทศมาเลเซียที่มีโซลูชันอากาศคุณภาพเพื่อชีวิต (QAFL) พร้อมระบบเครื่องแลกเปลี่ยนความเย็นให้กับอากาศที่นําเข้าสู่อาคาร (ERV) ที่มีประสิทธิภาพ

ระบบ ERV ของ Panasonic ช่วยให้มีการระบายอากาศภายในบ้านอย่างเพียงพอเพื่อให้มีอากาศบริสุทธิ์ในปริมาณที่พอเหมาะตลอดวัน และระบายอากาศที่ไม่ถ่ายเท ความชื้น และสารมลพิษภายในอาคารออกไป ระบบดังกล่าวนี้มีตัวกรอง PM2.5 ประสิทธิภาพสูงเพื่อกรองอนุภาคขนาดเล็กออกจากสภาพแวดล้อมภายในอาคาร กระบวนการเติมและระบายอากาศในอาคารไปพร้อมกันผ่านระบบ ERV ช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนความร้อนและความชื้น ซึ่งทำให้อากาศภายในอาคารเย็นขึ้นและลดภาระงานของเครื่องปรับอากาศในการทำความเย็นให้กับพื้นที่นั้นๆ จึงช่วยเจ้าของบ้านประหยัดทั้งค่าไฟฟ้าและค่าใช้จ่าย

ทุกยูนิตใน MIRAI Residences ได้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ nanoe™ X ของ Panasonic ไว้เพื่อสร้างพื้นที่พักอาศัยที่เย็นสบายและดีต่อสุขภาพพร้อมอากาศบริสุทธิ์ให้กับผู้พักอาศัย เครื่องปรับอากาศยังฝังอะแดปเตอร์เครือข่ายไว้ด้วยเช่นกัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการควบคุมเครื่องปรับอากาศได้จากทุกที่ผ่านแอป Comfort Cloud ของ Panasonic คุณลักษณะนี้ยังช่วยให้เจ้าของบ้านสามารถเปิดโหมด nanoe™ ได้แม้ไม่มีการทำความเย็นเพื่อเพิ่มความบริสุทธิ์ให้อากาศในห้องอย่างต่อเนื่องและยับยั้งสารมลพิษในเวลาที่ไม่อยู่บ้าน

โซลูชันและเทคโนโลยีที่ใช้

รูปภาพส่วนจัดแสดงจริงของ MIRAI Residences อากาศที่มีคุณภาพในพื้นที่พักอาศัยทุกแห่ง

โซลูชันและเทคโนโลยีที่ใช้

รูปภาพส่วนจัดแสดงจริงของ MIRAI Residences เครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งอยู่ในทุกยูนิตของ MIRAI Residences

เทคโนโลยี nanoe™ X ของ Panasonic ใช้ประโยชน์จากอนุมูลไฮดรอกซิล (เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอนุมูล OH) ที่มีน้ำล้อมรอบ ซึ่งมีคุณสมบัติในการยับยั้งแบคทีเรีย ไวรัส และสารมลพิษอื่นๆ รวมทั้งสามารถกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ อนุภาคขนาดนาโนของ nanoe™ X สามารถแทรกซึมลึกลงไปในเครื่องตกแต่งบ้านที่อ่อนนุ่มได้ เช่น ผ้า โซฟา และพรม เทคโนโลยี nanoe™ ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถยับยั้งไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้มากกว่า 99%* อย่างมีประสิทธิภาพ

MIRAI Residences ยังใช้ระบบกรองและระบายอากาศ PURETECH ของ Panasonic เพื่อกรองอากาศเสีย ควัน ละอองเกสร ฝุ่น และอนุภาคที่มีขนาดเล็กๆ เช่น PM2.5 ระบบดังกล่าวยังช่วยรักษากระแสลมที่ดีและการไหลเวียนของอากาศเย็นโดยธรรมชาติอย่างได้ผลเพื่อให้พื้นที่พักอาศัยเย็นสบายและสะอาดอย่างเป็นธรรมชาติ

“ตั้งแต่เริ่มเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 เราทราบดีว่าพื้นที่ภายในอาคารที่มีระบบระบายอากาศที่ดีนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยลดความเสี่ยงที่จะสัมผัสกับไวรัส โดยเฉพาะเมื่อผ่านไปเป็นระยะเวลานาน เทคโนโลยี nanoe™ X ของ Panasonic เป็นทางเลือกโดยธรรมชาติที่ช่วยเรารับมือกับความต้องการด้านที่พักอาศัยที่น่าอยู่พร้อมคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ดียิ่งขึ้นในยุคชีวิตวิถีใหม่” Tan Sri Eddy Chen Lok Loi กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัท MKH Bhd. กล่าว

ผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้ง:
เครื่องแลกเปลี่ยนความเย็นให้กับอากาศที่นำเข้าสู่อาคาร (940 เครื่อง)
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (2,992 เครื่อง)
PURETECH (556 เครื่อง)

* จากการทดสอบยืนยันของ Panasonic ร่วมกับศูนย์คุณภาพและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์สิ่งทอของญี่ปุ่น (QTEC) โดยการเปรียบเทียบค่าไตเตอร์ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) และสายพันธุ์ทั้งสี่ (Alpha, Beta, Gamma และ Delta) ในพื้นที่ทดสอบขนาด 45 ลิตรโดยสัมผัสและไม่สัมผัสกับ nanoe™ ผลที่ได้คือการทดสอบยืนยันประสิทธิภาพในการยังยั้งไวรัสทั้งห้าชนิดได้มากกว่า 99% หลังรับสัมผัสเป็นเวลาสองชั่วโมง โปรดทราบว่าผลการยืนยันนี้มาจากการทดสอบในสภาพแวดล้อมการทดสอบแบบปิดและไม่ใช่พื้นที่ที่มีการใช้งานจริง

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เครื่องปรับอากาศติดผนัง แบบ Single Split

เครื่องระบายอากาศแบบแลกเปลี่ยนความร้อน รุ่น Standard

พัดลมเติมอากาศ Concealed Series