เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

ศูนย์ดูแลเอกชน Irohani ศูนย์บริการดูแลช่วงกลางวัน Anzuki

ศูนย์ดูแลเอกชน Irohani ศูนย์บริการดูแลช่วงกลางวัน Anzuki

นำ ziaino™ มาใช้เพื่อกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์

ศูนย์แห่งนี้เป็นศูนย์ที่ดำเนินงานโดย A's Inc. เรามีเป้าหมายในการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์มาโดยตลอด ซึ่งนอกเหนือไปจากการทำความสะอาด เรายังได้ใช้อุปกรณ์ในพื้นที่ที่ผู้สูงอายุมารวมตัวกันและอยู่อาศัยอย่างสม่ำเสมอ ด้วยความคาดหวังต่อประสิทธิภาพในการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์และฆ่าเชื้อ เราจึงเริ่มใช้ ziaino™ พร้อมกับศูนย์อื่นอีก 3 แห่งเมื่อศูนย์ของเราเปิดทำการในเดือนพฤศจิกายนปี 2016 ศูนย์อื่นบางแห่งเปิดทำการมานานแล้ว และมีความกังวลเล็กน้อยเกี่ยวกับกลิ่นไม่พึงประสงค์ตลอดมาก่อนจะเริ่มใช้ ziaino™ อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่ต้องกังวลอีกต่อไป ความเงียบของ ziaino™ และความง่ายในการเติมเม็ดเกลือเป็นสิ่งที่พนักงานชื่นชอบ
*ความคิดเห็นมาจากความรู้สึกส่วนบุคคล

จำนวนอุปกรณ์ที่ติดตั้ง: 2 เครื่อง
จังหวัด: จังหวัดกุนมะ
ผู้ใช้งาน: A's Inc.

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ziaino®