เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

โรงแรม Travelodge Hobart

โรงแรม Travelodge Hobart (ออสเตรเลีย)

ระบบปรับอากาศ: VRF FSV MF2 Series 3 ทิศทาง: 8 ระบบ
ประสิทธิภาพการทำความเย็น: 302 kW / 86 USRT
ชุดอุปกรณ์ภายในอาคาร:
ติดผนัง K1 Series: 112 เครื่อง
ชนิดคาสเซ็ท U1 Series 4 ทิศทาง: 4 เครื่อง
ระบบควบคุม:
ตัวควบคุมส่วนกลาง P-AIMS: 1 ระบบ
รีโมตคอนโทรลแบบใช้สาย: 116 เครื่อง

โรงแรม Travelodge แห่งนี้ตั้งอยู่ในย่านประวัติศาสตร์ของเมืองโฮบาร์ต ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวชั้นนำของเมือง Toga Group ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทในออสเตรเลียที่เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การก่อสร้าง การลงทุน และการจัดการเป็นเจ้าของโรงแรมแห่งนี้ เมื่อ Toga ตัดสินใจอัปเกรดเครื่องปรับอากาศชนิดสปลิตแบบทั่วไปของโรงแรม ซัพพลายเออร์ VRF จำนวนหนึ่งได้เสนอโซลูชันต่างๆ แต่ในที่สุด เจ้าของได้เลือกใช้โซลูชันที่ล้ำสมัยซึ่งนำเสนอโดย Panasonic Australia

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เครื่องปรับอากาศแบบฝังเพดาน 4 ทิศทาง ประเภท U2

เครื่องปรับอากาศติดผนังประเภท K2

ตัวควบคุมแต่ละรายการ

การควบคุมแบบรวมศูนย์