เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

Plaza 33

Plaza 33 (มาเลเซีย)

ระบบปรับอากาศ: VRF FSV ME1 Series 2 ทิศทาง: 99 ระบบ
ประสิทธิภาพการทำความเย็น: 3,667 kW / 1,042 USRT
ชุดอุปกรณ์ภายในอาคาร:
ชนิดต่อท่อ แรงดันสูง 153 เครื่อง
ระบบควบคุม:
ตัวควบคุมระบบ: 2 ระบบ
เครื่องตั้งตารางเวลา: 2 ระบบ
ตัวควบคุมอัจฉริยะ: 1 ระบบ (พร้อมการตรวจสอบผ่านเว็บ)

Plaza 33 เป็นศูนย์การค้าเกรด A ที่ตั้งอยู่ในเปตาลิงจายา ย่านการค้าที่พลุกพล่านใกล้กับใจกลางกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประกอบด้วยอาคารสองช่วงตึกคือ ทาวเวอร์ A และ B ที่มีพื้นที่สำนักงานที่ทันสมัยและมีสเปคสูง พร้อมด้วยร้านอาหารและสถานประกอบการค้าปลีกที่หลากหลาย
อาคารคอมเพล็กซ์ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการด้านไอที การออกแบบ และแหล่งจ่ายไฟที่มีความต้องการสูงของบริษัทที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบัน แต่ละชั้นของแต่ละอาคารได้รับการติดตั้งระบบ Panasonic VRF ที่เชื่อมต่อกับชุดอุปกรณ์ภายนอกอาคารในการออกแบบการติดตั้งที่ประหยัดพื้นที่

ข้อความจากผู้รับเหมา M&E
เนื่องจากแต่ละชั้นของอาคารมีการขายหรือเช่าแยกกัน จึงจำเป็นต้องมีระบบปรับอากาศที่รองรับการทำงานที่เป็นอิสระในชั้นต่างๆ ระบบชุดอุปกรณ์แบบต่อท่อ VRF ของ Panasonic ตอบรับเรื่องค่าไฟ ให้คุณภาพสูง ประหยัดต้นทุน ระดับเสียงรบกวนต่ำ และการรับประกันของแบรนด์ญี่ปุ่น
อาคาร Plaza 33 ประกอบด้วยสองช่วงตึก ตึกหนึ่งใช้ระบบของ Panasonic และอีกตึกใช้ระบบของคู่แข่ง ลูกค้าชอบระบบของ Panasonic มากกว่า เนื่องจากการทำงานมีเสียงรบกวนน้อยกว่ามาก นอกจากประโยชน์จากการทำงานที่เงียบแล้ว ระบบ VRF ยังสามารถติดตั้งได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ของระบบเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ชุดอุปกรณ์ภายนอกอาคาร FSV ME2 Series แบบทำความเย็น หรือทำความร้อน 2 ทิศทาง

เครื่องปรับอากาศแบบต่อท่อแรงดันสูง ประเภท E2/ท่อต่ออากาศบริสุทธิ์สูง

เครื่องปรับอากาศแบบต่อท่อแรงดันสูงประเภท E1

การควบคุมแบบรวมศูนย์