Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online false false false

เครื่องปรับอากาศแบบต่อท่อแรงดันสูง ประเภท E2/ท่อต่ออากาศบริสุทธิ์สูง

เครื่องปรับอากาศแบบต่อท่อแรงดันสูง ประเภท E2/ท่อต่ออากาศบริสุทธิ์สูง

ท่อลมแรงดันสูง ขนาดใหญ่ พร้อมช่องเข้าของอากาศบริสุทธิ์

เครื่องปรับอากาศแบบต่อท่อแรงดันสูง ประเภท E2/ท่อต่ออากาศบริสุทธิ์สูง มีดีไซน์ที่ยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นเพื่อแผนผังการต่อท่อที่มีระยะเพิ่มขึ้น เนื่องจากแรงดันสถิตภายนอกที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังให้อากาศบริสุทธิ์ 100% เพื่อการระบายอากาศ (ยกเว้น S-180ME2E5)
  • R410A
  • อากาศบริสุทธิ์สูง

โปรดเลือกประเภทผู้ใช้งานของคุณ

ขยาย
ย่อ
ปิด
เครื่องปรับอากาศแบบต่อท่อแรงดันสูง ประเภท E2/ท่อต่ออากาศบริสุทธิ์สูง

คุณสมบัติ

ความเย็น/ความร้อน kW (พิกัด)

18.0/20.0

22.4/25.0

28.0/31.5

ความเย็น/ความร้อน บีทียู/ชม. (พิกัด)

61,400/68,200

76,400/85,300

95,500/107,500

หมายเลขรุ่น

S-180ME2E5*

S-224ME2E5

S-280ME2E5

*รุ่นนี้ไม่มีระบบ High Fresh

สามารถรับอากาศบริสุทธิ์ได้

ระบบอากาศบริสุทธิ์ ช่วยส่งอากาศบริสุทธิ์จากภายนอกด้วยอุณหภูมิ และความชื้นในระดับที่ใกล้เคียงกับอากาศภายในอาคาร โดยไม่เพิ่มภาระให้ระบบปรับอากาศ
หมายเหตุ: เฉพาะ S-224ME2E5, S-280ME2E2E5 ใช้ปรับอากาศเฉพาะภายนอก ต้องใช้เครื่องปรับอากาศภายในอาคารเพื่อปรับอุณหภูมิของอากาศภายในอาคาร
สามารถรับอากาศบริสุทธิ์ได้

รวมเครื่องปรับอากาศที่ทำงานเข้ากับเครื่องปรับอากาศในร่มแบบมาตรฐาน

สามารถรวมยูนิตภายในแบบมีท่ออากาศบริสุทธิ์สูง และยูนิตภายในแบบท่ออากาศมาตรฐานเข้าด้วยกันได้ เมื่อยูนิตภายในเชื่อมต่ออยู่ในวงจรเดียวกัน ให้คงอัตราส่วนความจุ ดังต่อไปนี้ ชนิด E2 / ยูนิตภายนอกอาคาร < 30% และจำนวนรวมของอาคารในอาคาร (รวม E2) / ภายนอกอาคาร < 100%
รวมเครื่องปรับอากาศที่ทำงานเข้ากับเครื่องปรับอากาศในร่มแบบมาตรฐาน

สามารถเลือกแรงดันคงที่ได้ เพื่อความยืดหยุ่นในการติดตั้ง

การตั้งค่าแรงดันคงที่ 3 ขั้นตอน

คุณสามารถเลือกระหว่างโหมดแรงดันคงที่สามโหมดคือ 270 Pa /140 Pa / 60 Pa (72 Pa*) เพื่อความยืดหยุ่นในการติดตั้งเพิ่มเติม
หมายเหตุ: เฉพาะชนิดต่อท่อแรงดันสูง High Static Ducted เท่านั้น *รุ่น 28 กิโลวัตต์
การตั้งค่าแรงดันคงที่ 3 ขั้นตอน

การตั้งค่าแรงดันคงที่สูงสุด 270 Pa สำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่

การตั้งค่าความดันสถิตสูงสุดถึง 270 Pa ทำให้สามารถใช้ท่อยาวในการติดตั้งได้ในพื้นที่หลากหลายขนาด เหมาะสำหรับสำนักงาน ร้านอาหาร และสถานที่อื่นๆ ที่มีขนาดใหญ่
การตั้งค่าแรงดันคงที่สูงสุด 270 Pa สำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่

จำเป็นต้องมีการติดตั้งพอร์ตการตรวจสอบ

จำเป็นต้องมีพอร์ตการตรวจสอบ (600 x 600 มม. ขึ้นไป) ที่ด้านล่างของตัวเครื่องภายในอาคาร (ภาคสนาม)
จำเป็นต้องมีการติดตั้งพอร์ตการตรวจสอบ

ตัวเลือกในการควบคุมอันเหนือชั้น

ระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศพานาโซนิคมีตัวเลือกที่ยืดหยุ่น โดยสามารถควบคุมอุปกรณ์ได้ทั้งแบบเฉพาะส่วน แบบรวมศูนย์ และควบคุมโดยระบบคลาวด์หรือ WLAN ได้ โปรดขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับอากาศของพานาโซนิค เพื่อขอคำแนะนำว่า โซลูชันการควบคุมใดเหมาะสำหรับความต้องการของระบบของคุณมากที่สุ
ตัวเลือกในการควบคุมอันเหนือชั้น

อุปกรณ์เสริมสำหรับชุดต่อท่อแรงดันสูง

รุ่นยูนิตในร่ม

รุ่นยูนิตภายนอก

การใช้งาน

ชุดวาล์ว RAP

PCB ควบคุม 3 ทิศทาง

ชุดวาล์ว 3 ทิศทาง
(SVK เดี่ยว)

ชุดวาล์ว 3 ทิศทาง
พอร์ตเชื่อมต่อหลายช่อง Type 4 Porte
(หลาย SVK)

ชุดข้อต่อการกระจายสินค้า
(2 ทาง)

ชุดข้อต่อการกระจายสินค้า
(3 ทาง)

CZ-P160RVK2

CZ-CAPE2

CZ-P160HR3

CZ-P4160HR3
(160 Type x 4)

รีเลย์โซลินอยด์วาล์ว
(อะไหล่เสริม)

CZ-P160BK2
สำหรับ 22.4 กิโลวัตต์หรือน้อยกว่า

 

CZ-P680BK2
สำหรับมากกว่า 22.4 กิโลวัตต์

CZ-P224BH2
สำหรับ 22.4 กิโลวัตต์หรือน้อยกว่า

 

CZ-P680BH2
สำหรับมากกว่า 22.4 กิโลวัตต์

EHigh Static Ducted
ชนิด E2
・ S-180ME2E5
・ S-224ME2E5
・ S-280ME2E5

2-Way ME1, ME2, MS3

ทำความเย็นเท่านั้น

-

-

-

-

-

-

-

2-Way ME1&ME2

การทำความเย็น หรือการทำความร้อน

-

-

-

-

-

-

-

High Fresh Air Ducted
ชนิด E2
・ S-224ME2E5
・ S-280ME2E5

2-Way ME1, ME2, MS3

ทำความเย็นเท่านั้น

-

-

-

-

-

-

-

2-Way ME1&ME2

การทำความเย็น หรือการทำความร้อน

2 ชิ้น

2 ชิ้น

-

-

-

2 ชิ้น

-

*ไม่จำเป็นต้องใช้ชุดวาล์วสำหรับระบบทำความเย็นเท่านั้น สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต

ข้อมูลจำเพาะ

S-180ME2E5

รูปของ S-180ME2E5

S-224ME2E5

รูปของ S-224ME2E5

S-280ME2E5

รูปของ S-280ME2E5
  • R410AR410A
  • อากาศบริสุทธิ์สูงอากาศบริสุทธิ์สูง
  • มอเตอร์กระแสตรงมอเตอร์กระแสตรง

ความยืดหยุ่นในการออกแบบด้วยแรงดันคงที่สูง และปริมาณอากาศที่มาก

กำลังไฟฟ้าเข้าลดลง 45% (ประเภท High Static Ducted เทียบกับประเภท E1)

กำลังไฟฟ้าเข้าน้อยกว่า 45% (ประเภท High Fresh Air Ducted เทียบกับประเภท H1)

ปล่อยการควบคุมอุณหภูมิอากาศเพื่อลดกระแสลมเย็นระหว่างการทำความร้อน

การควบคุมอุณหภูมิอากาศที่กำหนดได้

รับอากาศบริสุทธิ์ 100% เพื่อการระบายอากาศ (ยกเว้น S-180ME2E5)

S-180ME2E5 S-224ME2E5 S-280ME2E5
แหล่งพลังงาน (50 เฮิรตซ์) 220/230/240 โวลต์ 1 เฟส 220/230/240 โวลต์ 1 เฟส 220/230/240 โวลต์ 1 เฟส
แหล่งพลังงาน (60 เฮิรตซ์) 220/230 โวลต์ 1 เฟส 220/230 โวลต์ 1 เฟส 220/230 โวลต์ 1 เฟส
ประสิทธิภาพการทำความเย็น 18.0 กิโลวัตต์, 61,400 บีทียู/ชม. 22.4 กิโลวัตต์, 76,400 บีทียู/ชม. 28.0 กิโลวัตต์ 95,500 บีทียู/ชม.
ความจุความร้อน 20.0 กิโลวัตต์ 68,200 บีทียู/ชม. 25.0 กิโลวัตต์, 85,300 บีทียู/ชม. 31.5 กิโลวัตต์, 107,500 บีทียู/ชม
กำลังไฟเข้า (ระบายความร้อน) 0.400 kW 0.440 kW 0.715 kW
กำลังไฟเข้า (การทำความร้อน) 0.400 kW 0.440 kW 0.715 kW
กระแสไฟวิ่ง (การทำความเย็น) 2.40/2.30/2.20 A 2.55/2.45/2.35 A 3.95/3.85/3.70 A
กระแสไฟวิ่ง (การทำความร้อน) 2.40/2.30/2.20 A 2.55/2.45/2.35 A 3.95/3.85/3.70 A
ประเภทพัดลม Sirocco Fan Sirocco Fan Sirocco Fan
อัตราการไหลของอากาศ (H/M/L) 2,940/2,640/2,340 ลบ.ม./ชม., 817/733/650 ลิตร/วินาที 3,360/3,060/2,640 ลบ.ม./ชม., 933/850/733 ลิตร/วินาที 4,320/3,780/3,180 ลบ.ม./ชม., 1,200/1,050/883 ลิตร/วินาที
เอาท์พุตมอเตอร์พัดลม 0.560 x 2 กิโลวัตต์ 0.560 x 2 กิโลวัตต์ 0.750 x 2 กิโลวัตต์
แรงดันสถิตภายนอก 140 Pa 140 Pa 140 Pa
ระดับกำลังเสียง (H/M/L) 76/74/72 เดซิเบล 77/75/73 เดซิเบล 81/79/75 เดซิเบล
ระดับความดันเสียง (H/M/L) 44/42/40 เดซิเบล (A) 45/43/41 เดซิเบล (A) 49/47/43 เดซิเบล (A)
ขนาด สูง 479 x กว้าง 1,453 x ลึก 1,205 มม. สูง 479 x กว้าง 1,453 x ลึก 1,205 มม. สูง 479 x กว้าง 1,453 x ลึก 1,205 มม.
การต่อท่อ (ของเหลว) Ø9.52 มม. (Ø3/8 นิ้ว) Ø9.52 มม. (Ø3/8 นิ้ว) Ø9.52 มม. (Ø3/8 นิ้ว)
การต่อท่อ (แก๊ส) Ø19.05 มม. (Ø3/4 นิ้ว) Ø19.05 มม. (Ø3/4 นิ้ว) Ø22.22 มม. (Ø7/8 นิ้ว)
การต่อท่อ (ท่อระบาย) VP-25 VP-25 VP-25
น้ำหนักสุทธิ 102 กก. 102 กก. 106 กก.
อากาศบริสุทธิ์: แหล่งพลังงาน (50 เฮิรตซ์) - 220/230/240 โวลต์ 1 เฟส 220/230/240 โวลต์ 1 เฟส
อากาศบริสุทธิ์: แหล่งพลังงาน (60 เฮิรตซ์) - 220/230 โวลต์ 1 เฟส 220/230 โวลต์ 1 เฟส
อากาศบริสุทธิ์: ประสิทธิภาพการทำความเย็น - 22.4 กิโลวัตต์, 76,400 บีทียู/ชม. 28.0 กิโลวัตต์ 95,500 บีทียู/ชม.
อากาศบริสุทธิ์: ความจุความร้อน - 21.2 กิโลวัตต์, 72,300 บีทียู/ชม. 26.5 กิโลวัตต์ 90,400 บีทียู/ชม.
อากาศบริสุทธิ์: กำลังไฟเข้า (ระบายความร้อน) - 0.290 kW 0.350 kW
อากาศบริสุทธิ์: กำลังไฟเข้า (การทำความร้อน) - 0.290 kW 0.350 kW
อากาศบริสุทธิ์: กระแสไฟวิ่ง (การทำความเย็น) - 1.90/1.85/1.80 A 2.30/2.20/2.10 A
อากาศบริสุทธิ์: กระแสไฟวิ่ง (การทำความร้อน) - 1.90/1.85/1.80 A 2.30/2.20/2.10 A
อากาศบริสุทธิ์: ประเภทพัดลม - Sirocco Fan Sirocco Fan
อากาศบริสุทธิ์: อัตราการไหลของอากาศ (H/M/L) - 1,700 ลบ.ม./ชม., 472 ลิตร/วินาที 2,100 ลบ.ม./ชม., 583 ลิตร/วินาที
อากาศบริสุทธิ์: เอาท์พุตมอเตอร์พัดลม - 0.560 x 2 กิโลวัตต์ 0.750 x 2 กิโลวัตต์
อากาศบริสุทธิ์: แรงดันสถิตภายนอก - 200 Pa 200 Pa
อากาศบริสุทธิ์: ระดับกำลังเสียง (H/M/L) - 75 dB 76 dB
อากาศบริสุทธิ์: ระดับความดันเสียง (H/M/L) - 43 เดซิเบล (A) 44 เดซิเบล (A)
อากาศบริสุทธิ์: ขนาด - สูง 479 x กว้าง 1,453 x ลึก 1,205 มม. สูง 479 x กว้าง 1,453 x ลึก 1,205 มม.
อากาศบริสุทธิ์: การต่อท่อ (ของเหลว) - Ø9.52 มม. (Ø3/8 นิ้ว) Ø9.52 มม. (Ø3/8 นิ้ว)
อากาศบริสุทธิ์: การต่อท่อ (แก๊ส) - Ø19.05 มม. (Ø3/4 นิ้ว) Ø22.22 มม. (Ø7/8 นิ้ว)
อากาศบริสุทธิ์: การต่อท่อ (ท่อระบาย) - VP-25 VP-25
อากาศบริสุทธิ์: น้ำหนักสุทธิ - 102 กก. 106 กก.

เอกสาร

ตัวเลือกชุดอุปกรณ์ภายนอก

กรณีศึกษา