เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

โรงพยาบาลเปอร์ซาดา

โรงพยาบาลเปอร์ซาดา (อินโดนีเซีย)

ระบบปรับอากาศ: VRF FSV ME1 Series 2 ทิศทาง: ชุดอุปกรณ์ภายนอกอาคาร 21 เครื่อง
ประสิทธิภาพการทำความเย็น: 989 kW / 281 USRT
ชุดอุปกรณ์ภายในอาคาร:
ชนิดต่อท่อ แรงดันสูงและปานกลาง: 116 เครื่อง
ระบบควบคุม:
ซอฟต์แวร์พื้นฐาน P-AIMS พร้อมอะแดปเตอร์สื่อสาร: 1 ระบบ
รีโมตคอนโทรลแบบใช้สาย: 116 เครื่อง

โรงพยาบาลเปอร์ซาดาในเมืองมาลังเป็นสถานพยาบาลห้าชั้นที่ทันสมัยซึ่งครอบคลุมพื้นที่หนึ่งเฮกตาร์ ปัจจุบันโรงพยาบาลกำลังดำเนินการในส่วนห้องแสดงการผ่าตัดสามแห่ง ศูนย์ภาพและรังสีวิทยา และห้องไอซียู หอผู้ป่วยเด็ก และคลินิกผู้ป่วยจำนวนหนึ่ง

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

2-WAY FSV-EX ME2 Series

Mid Static Duted

E2 Type: High Static Ducted

E1 Type: High Static Ducted

Individual Control System

Centralised Control System