เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

หายใจสะดวกบนท้องถนน

หายใจสะดวกบนท้องถนน

อากาศภายในอาคารที่สดชื่นกำลังกลายเป็นมาตรฐานความสบายที่ผู้คนชื่นชอบ
สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์และสาธารณะที่ดีหลายแห่ง ผู้มาเยือนสามารถรับรู้ได้ถึงอากาศภายในอาคารที่บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นด้วย nanoe™ X

ภาพรถไฟสายยามาโนเตะ (E235)
บริษัทรถไฟญี่ปุ่นตะวันออก สาย Yokosuka-Sōbu (เร็ว) E235 series

บริษัทรถไฟญี่ปุ่นตะวันออก สาย Yokosuka-Sōbu (เร็ว) E235 series

รถไฟ Keihan รถพรีเมียมที่นั่งพิเศษ (3000)

รถไฟ Keihan รถพรีเมียมที่นั่งพิเศษ (3000)

รถไฟ Keihan รถพรีเมียมที่นั่งพิเศษ (8000)

รถไฟ Keihan รถพรีเมียมที่นั่งพิเศษ (8000)

รถไฟ Odakyu (5000)

รถไฟ Odakyu (5000)

บริษัทรถไฟญี่ปุ่นตะวันออก สาย Yamanote E235 series

บริษัทรถไฟญี่ปุ่นตะวันออก สาย Yamanote E235 series
ถูกนำไปใช้กับรถไฟสาย Yamanote E235 series นับตั้งแต่ปี 2015 เพื่อให้สภาพแวดล้อมภายในมีความสบายมากยิ่งขึ้น

บริษัทรถไฟญี่ปุ่นตะวันออก รถไฟ Shinano สาย Kita-Shinan และสาย Iiyama Joyful Train Oykot

บริษัทรถไฟญี่ปุ่นตะวันออก รถไฟ Shinano สาย Kita-Shinan และสาย Iiyama Joyful Train Oykot

บริษัทรถไฟญี่ปุ่น รถไฟ Kyushu Cruise SEVEN STARS ใน Kyushu

บริษัทรถไฟญี่ปุ่น รถไฟ Kyushu Cruise SEVEN STARS ใน Kyushu

รถไฟ Keio (5000)

รถไฟ Keio (5000)

สาย Tokyu Denentoshi (2020)

สาย Tokyu Denentoshi (2020)

สาย Tokyu Oimachi  (6020)

สาย Tokyu Oimachi  (6020)

รถไฟ Keio (20000)

รถไฟ Keio (20000)

รถไฟ Seibu Express LaView (001)

รถไฟ Seibu Express LaView (001)

สาย Toei Transportation Asakusa (5500)

สาย Toei Transportation Asakusa (5500)

สาย Toei Transportation Nippori-Toneri (330)

สาย Toei Transportation Nippori-Toneri (330)

Osaka Monorail (3000)

Osaka Monorail (3000)