เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

โรงงาน Bridgestone Corporation Kurume

โรงงาน Bridgestone Corporation Kurume

มอบสภาพแวดล้อมที่สดชื่นให้ผู้มาเยือนโรงงาน

โรงงาน Kurume เป็นโรงงานยางรถยนต์แห่งแรกที่เราเริ่มดำเนินการผลิต เนื่องจากเป็นสถานที่ดำเนินการผลิต เราจึงมีแขกเป็นจำนวนมาก ซึ่งเราต้องการสร้างสภาพแวดล้อมที่ให้การต้อนรับลูกค้าเหล่านั้นด้วยบริการที่ดีในระดับสูงสุด ด้วยเหตุนี้ เราจึงต้องการให้โถงทางเข้าของเรามีความสะดวกสบายมากขึ้นและตัดสินใจเริ่มใช้ ziaino™ หลังเริ่มใช้ กลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เป็นปัญหาซึ่งเกิดจากพื้นที่การผลิตของโรงงานของเราก็ลดลงจนถึงปัจจุบัน และมีบรรยากาศที่สดชื่นขึ้น แม้แต่พนักงานหลายคนก็สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนี้ ผมเคยมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดการน้ำในโรงงานและทราบว่ามีการนำกรดไฮโปคลอรัสมาใช้ในการฆ่าเชื้อน้ำประปา ผมหวังว่ากรดไฮโปคลอรัสจะใช้ได้ผลกับแบคทีเรียด้วยเช่นกัน
*ความคิดเห็นมาจากความรู้สึกส่วนบุคคล

จำนวนอุปกรณ์ที่ติดตั้ง: 5 เครื่อง
จังหวัด: จังหวัดฟุกุโอกะ
ผู้ใช้งาน: Bridgestone Corporation

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ziaino®