พานาโซนิคมีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์นี้ ซึ่งคุกกี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล. ตกลง อ่านเพิ่มเติม

฿ #,###.00 000 010 //panasonic-thailand.ibrandiq.com/th/Widgets/Fluid/{0} //panasonic-thailand.ibrandiq.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

เลือกสี
Retail Sales Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy

ใส่ใจผู้คนและอากาศที่หายใจ

ใส่ใจผู้คนและอากาศที่หายใจ

หากผู้คนใช้เวลาอยู่ในสถานที่ของคุณ การรักษาอากาศให้บริสุทธิ์ก็เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล
สถาบันสังคมสังเคราะห์ชั้นนำ รวมถึงโรงพยาบาล บ้านพัก และโรงเรียนต่างไว้วางใจ nanoe™ X ในการช่วยรักษาอากาศภายในอาคารให้มีคุณภาพ

ภาพโรงเรียนอนุบาลและคลินิคที่มีโลโก้ nanoeX

โรงพยาบาล

ภาพการติดตั้ง air-e ที่โรงพยาบาลกลางจังหวัดอิบารากิ

โรงพยาบาลกลางจังหวัดอิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น

ภาพการติดตั้ง air-e ที่โรงพยาบาลมัตสึชิตะเมโมเรียล

โรงพยาบาลมัตสึชิตะเมโมเรียล ประเทศญี่ปุ่น

ภาพการติดตั้ง air-e ที่โรงพยาบาลซากานามาจิ

โรงพยาบาลซากานามาจิ ประเทศญี่ปุ่น

โรงเรียนอนุบาล บ้านพักคนชรา

ภาพการติดตั้ง air-e ที่โรงเรียนอนุบาลอายูมิ

โรงเรียนอนุบาลอายูมิ ประเทศญี่ปุ่น

ภาพการติดตั้ง air-e ที่โรงเรียนมัธยมต้นชิโมเนะเมืองอุชิกุ

โรงเรียนมัธยมต้นชิโมเนะเมืองอุชิกุ ประเทศญี่ปุ่น

ภาพการติดตั้ง air-e ที่บ้านพักซามูกาวา

บ้านพักซามูกาวา ประเทศญี่ปุ่น

พานาโซนิคมีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์นี้ ซึ่งคุกกี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล. ตกลง อ่านเพิ่มเติม