เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

ใส่ใจผู้คนและอากาศที่หายใจ

ใส่ใจผู้คนและอากาศที่หายใจ

หากผู้คนใช้เวลาอยู่ในสถานที่ของคุณ การรักษาอากาศให้บริสุทธิ์ก็เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล
สถาบันสังคมสังเคราะห์ชั้นนำ รวมถึงโรงพยาบาล บ้านพัก และโรงเรียนต่างไว้วางใจ nanoe™ X ในการช่วยรักษาอากาศภายในอาคารให้มีคุณภาพ

ภาพโรงเรียนอนุบาลและคลินิคที่มีโลโก้ nanoeX

โรงพยาบาล

ภาพการติดตั้ง air-e ที่โรงพยาบาลกลางจังหวัดอิบารากิ

โรงพยาบาลกลางจังหวัดอิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น

ภาพการติดตั้ง air-e ที่โรงพยาบาลมัตสึชิตะเมโมเรียล

โรงพยาบาลมัตสึชิตะเมโมเรียล ประเทศญี่ปุ่น

ภาพการติดตั้ง air-e ที่โรงพยาบาลซากานามาจิ

โรงพยาบาลซากานามาจิ ประเทศญี่ปุ่น

โรงเรียนอนุบาล บ้านพักคนชรา

ภาพการติดตั้ง air-e ที่โรงเรียนอนุบาลอายูมิ

โรงเรียนอนุบาลอายูมิ ประเทศญี่ปุ่น

ภาพการติดตั้ง air-e ที่โรงเรียนมัธยมต้นชิโมเนะเมืองอุชิกุ

โรงเรียนมัธยมต้นชิโมเนะเมืองอุชิกุ ประเทศญี่ปุ่น

ภาพการติดตั้ง air-e ที่บ้านพักซามูกาวา

บ้านพักซามูกาวา ประเทศญี่ปุ่น

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

air-e