เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

บ้านพัก Nakayama Chidori

บ้านพัก Nakayama Chidori

เราได้เห็นประสิทธิภาพหลังเริ่มใช้งาน

ที่ศูนย์ดูแล ความเสี่ยงต่อโรคติดต่อนั้นเพิ่มขึ้นทุกปี ด้วยเหตุนี้ พวกเราที่ Shinei Fukushikai จึงใช้ความพยายามอย่างหนักในการนำมาตรการต่างๆ มาใช้ เช่น โดยการลงทุนไปกับศูนย์ของเราอย่างต่อเนื่อง เราได้ยินมาว่าการเช็ดพื้นผิวด้วยกรดไฮโปคลอรัสได้ผลดี และสงสัยว่าเราจะสามารถเริ่มดำเนินการดังกล่าวโดยไม่เพิ่มภาระงานให้กับพนักงานของเราได้หรือไม่ ในขณะนั้นเองที่เราได้รับการแนะนำให้รู้จักกับ ziaino™ และเริ่มใช้งานในทันที เราใช้ ziaino™ ในส่วนต่างๆ ของบ้านพักในช่วงหน้าหนาวและสังเกตเห็นถึงประสิทธิภาพเฉพาะในจุดที่ติดตั้งอุปกรณ์เท่านั้น ปัจจุบันเรากำลังวางแผนจะนำอุปกรณ์มาใช้ให้มากขึ้น
*ความคิดเห็นมาจากความรู้สึกส่วนบุคคล

จำนวนอุปกรณ์ที่ติดตั้ง: 3 เครื่อง (F-JDJ50-W)
จังหวัด: จังหวัดเฮียวโงะ
ผู้ใช้งาน: องค์การสวัสดิการสังคม Shinei Fukushikai

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ziaino®