เลือกสี
Retail Sales Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy

บ้านพัก Nakayama Chidori

บ้านพัก Nakayama Chidori

เราได้เห็นประสิทธิภาพหลังเริ่มใช้งาน

ที่ศูนย์ดูแล ความเสี่ยงต่อโรคติดต่อนั้นเพิ่มขึ้นทุกปี ด้วยเหตุนี้ พวกเราที่ Shinei Fukushikai จึงใช้ความพยายามอย่างหนักในการนำมาตรการต่างๆ มาใช้ เช่น โดยการลงทุนไปกับศูนย์ของเราอย่างต่อเนื่อง เราได้ยินมาว่าการเช็ดพื้นผิวด้วยกรดไฮโปคลอรัสได้ผลดี และสงสัยว่าเราจะสามารถเริ่มดำเนินการดังกล่าวโดยไม่เพิ่มภาระงานให้กับพนักงานของเราได้หรือไม่ ในขณะนั้นเองที่เราได้รับการแนะนำให้รู้จักกับ ziaino™ และเริ่มใช้งานในทันที เราใช้ ziaino™ ในส่วนต่างๆ ของบ้านพักในช่วงหน้าหนาวและสังเกตเห็นถึงประสิทธิภาพเฉพาะในจุดที่ติดตั้งอุปกรณ์เท่านั้น ปัจจุบันเรากำลังวางแผนจะนำอุปกรณ์มาใช้ให้มากขึ้น
*ความคิดเห็นมาจากความรู้สึกส่วนบุคคล

จำนวนอุปกรณ์ที่ติดตั้ง: 3 เครื่อง (F-JDJ50-W)
จังหวัด: จังหวัดเฮียวโงะ
ผู้ใช้งาน: องค์การสวัสดิการสังคม Shinei Fukushikai

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ziaino™

ziaino™