เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

องค์การด้านการแพทย์ Aiikukai Clinic Mama

องค์การด้านการแพทย์ Aiikukai Clinic Mama

สร้างสภาพแวดล้อมที่มีอากาศบริสุทธิ์เพื่อลดความเสี่ยง

เราได้เริ่มใช้วิธีการที่หลากหลายเพื่อทำให้อากาศสะอาดบริสุทธิ์สำหรับสตรีมีครรภ์และเด็กทารก ซึ่งรวมถึงการติดตั้งเครื่องทำความชื้นและเครื่องฟอกอากาศในทุกพื้นที่ เช่น ห้องส่วนตัว ห้องตรวจโรค ห้องรับรอง และทางเดิน เราเป็นสถานพยาบาลแห่งแรกๆ ที่เริ่มฆ่าเชื้อห้องตรวจโรคและห้องครัวด้วยกรดไฮโปคลอรัสและตัดสินใจเริ่มต้นใช้ ziaino™ เนื่องจากเรารู้สึกว่าจำเป็น ด้วยความสามารถในการฆ่าเชื้อให้พื้นที่ต่างๆ ด้วยกรดไฮโปคลอรัส แบคทีเรียในอากาศหลายชนิดจะถูกพบในบริเวณที่ผู้คนผ่านเข้าออกตลอดเวลา ในฐานะสถานพยาบาลที่มีการคลอดบุตรเกิดขึ้น จึงถือเป็นพันธกิจของเราเช่นกันในการสร้างสภาพแวดล้อมที่มีอากาศบริสุทธิ์เพื่อลดความเสี่ยง เป้าหมายของเราคือการเป็นสถานพยาบาลที่ผู้ป่วยสามารถมาเยือนได้ด้วยความสบายใจต่อไป
*ความคิดเห็นมาจากความรู้สึกส่วนบุคคล

จำนวนอุปกรณ์ที่ติดตั้ง: 3 เครื่อง
จังหวัด: จังหวัดกิฟุ
ผู้ใช้งาน: องค์การด้านการแพทย์ Aiikukai Clinic Mama

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ziaino™

ziaino™