เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

โรงพยาบาลองค์การด้านการแพทย์ Seihokai Sato

โรงพยาบาลองค์การด้านการแพทย์ Seihokai Sato

เพิ่มจำนวนอุปกรณ์เนื่องจากพึงพอใจในประสิทธิภาพด้านการฆ่าเชื้อและกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์

โรงพยาบาลของเราสืบทอดมาจากสถานพยาบาล Sato ซึ่งพ่อของผมเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นในหมู่บ้านที่เคยไม่มีแพทย์มาก่อนแห่งนี้ ปัจจุบันเราเปิดทำการเป็นศูนย์ดูแลสุขภาพระยะยาว สถานรับเลี้ยงเด็ก บ้านพัก และบริการดูแลช่วงกลางวัน ซึ่งทั้งหมดมีโรงพยาบาล Sato เป็นศูนย์กลาง ในปี 2018 เราได้เริ่มใช้ ziaino™ หนึ่งเครื่องในศูนย์ดูแลสุขภาพระยะยาวของเราโดยคาดหวังถึงประสิทธิภาพด้านการฆ่าเชื้อ แม้เราจะใช้มาตรการฆ่าเชื้อแบบเชิงรุกมาตลอดก่อนจะเริ่มใช้ ziaino™ เช่น พ่นด้วยของเหลวที่โฆษณาว่าฆ่าเชื้อได้ เรากลับพอใจกับประสิทธิภาพของ ziaino™ เป็นอย่างมาก เราติดตั้งอุปกรณ์ไว้หนึ่งเครื่องในแต่ละชั้นทั้ง 3 ของเรา หลังเริ่มใช้ แขกบางคนกล่าวว่าพวกเขาไม่ได้กลิ่นอีกต่อไปแล้ว ในปี 2019 เราติดตั้งอุปกรณ์หนึ่งเครื่องในห้องรับรองของโรงพยาบาลเพื่อเป็นมาตรการฆ่าเชื้อสำหรับผู้ป่วยนอก
*ความคิดเห็นมาจากความรู้สึกส่วนบุคคล

จำนวนอุปกรณ์ที่ติดตั้ง: 4 เครื่อง
จังหวัด: จังหวัดนากาโนะ
ผู้ใช้งาน: องค์การด้านการแพทย์ Seihokai

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ziaino®