เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

โรงพยาบาลองค์การด้านการแพทย์ Tokokai Daiei / Tokoen

โรงพยาบาลองค์การด้านการแพทย์ Tokokai Daiei / Tokoen

เพิ่มอุปกรณ์ 5 เครื่องเนื่องจากประสิทธิภาพการกำจัดกลิ่นอันน่าทึ่งของเครื่องแรก! ช่วยประหยัดต้นทุนด้านแรงงาน

โรงพยาบาลของเรามุ่งมั่นที่จะยกระดับการแพทย์ในภูมิภาคโดยมีด้านจิตเวชเป็นศูนย์กลาง และปัจจุบันกำลังพัฒนาด้านการแพทย์สำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งได้แก่ ศูนย์ดูแลสุขภาพระยะยาว “Tokoen” ของเรา เนื่องจากการตัดสินใจทบทวนมาตรการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในขั้นพื้นฐานของเราเพื่อให้สิ่งแวดล้อมในศูนย์ของเรามีความสะดวกสบายมากขึ้น เราจึงเริ่มใช้ ziaino™ 1 เครื่องในห้องขนาด 6 คนของเราโดยเป็นการทดลองใช้ ทันทีที่เริ่มใช้ เรารู้สึกประหลาดใจที่กลิ่นไม่พึงประสงค์จากของเสียจากมนุษย์ลดลงอย่างเห็นได้ชัด จากนั้นเราจึงนำ ziaino™ ไปติดตั้งที่โถงทางเดินเพื่อทดสอบประสิทธิภาพ หลายคนกล่าวว่าไม่รับรู้กลิ่นอีกต่อไป เราจึงเพิ่มอุปกรณ์เข้าไปอีก 5 เครื่อง ทำให้ลดภาระงานในการกำจัดกลิ่นของเรา ซึ่งจำเป็นต้องนำกรดไฮโปคลอรัสมาเจือจางก่อนนำไปฉีดพ่น เราตื่นเต้นที่จะได้เห็นประสิทธิภาพด้านการฆ่าเชื้อของอุปกรณ์ และอยากทดลองใช้อุปกรณ์รุ่นอื่นๆ ด้วย รวมถึงรุ่นที่มีขนาดเล็กในพื้นที่อื่นๆ ที่เหมาะสมในโรงพยาบาลของเรา
*ความคิดเห็นมาจากความรู้สึกส่วนบุคคล

จำนวนอุปกรณ์ที่ติดตั้ง: 6 เครื่อง
จังหวัด: จังหวัดชิบะ
ผู้ใช้งาน: องค์การด้านการแพทย์ Tokokai

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ziaino™

ziaino™