เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

บริษัท Yoneku Delica Foods Co., Ltd.

บริษัท Yoneku Delica Foods Co., Ltd.

เราติดตั้งอุปกรณ์ 17 เครื่องหลังทำการวัดประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อเป็นการภายใน

เราผลิตอาหารแช่แข็ง เช่น อาหารจีนประเภทเครื่องเคียงและติ่มซำซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของเราที่โรงงาน 3 แห่งในนามะซึ ชิซึโอกะ และมาเอะบาชิ
เนื่องจากมีพนักงานกว่า 500 คน เราจึงมีความกังวลเกี่ยวกับการจัดการด้านสุขภาพ ขณะไปเยี่ยมชมงานนิทรรศการเพื่อค้นหามาตรการฆ่าเชื้อที่สามารถใช้ได้ เราก็รู้สึกทึ่งในประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อของ ziaino™ และตัดสินใจเริ่มใช้งานทันที และเรายังได้ทำการวัดประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อเป็นการภายในและตัดสินใจติดตั้งอุปกรณ์ 17 เครื่องในโรงงาน 3 แห่งของเราจากผลการวัดที่ได้นี้ เราให้ความสำคัญกับการติดตั้งในสถานที่เช่น สำนักงาน ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า และห้องรับประทานอาหารที่มีคนเข้าออกเป็นจำนวนมาก ประสิทธิภาพการกำจัดกลิ่นของ ziaino™ ปรากฏให้เห็นทันทีหลังการติดตั้ง ซึ่งรวมถึงการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์จากห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า และเรายังมีความคาดหวังที่สูงขึ้นด้วยต่อประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อของอุปกรณ์
*ความคิดเห็นมาจากความรู้สึกส่วนบุคคล

จำนวนอุปกรณ์ที่ติดตั้ง: 17 เครื่อง
จังหวัด: จังหวัดชิซึโอกะ
ผู้ใช้งาน: บริษัท Yoneku Delica Foods Co., Ltd.

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ziaino®