เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

บริษัท Yoneku Delica Foods Co., Ltd.

บริษัท Yoneku Delica Foods Co., Ltd.

เราติดตั้งอุปกรณ์ 17 เครื่องหลังทำการวัดประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อเป็นการภายใน

เราผลิตอาหารแช่แข็ง เช่น อาหารจีนประเภทเครื่องเคียงและติ่มซำซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของเราที่โรงงาน 3 แห่งในนามะซึ ชิซึโอกะ และมาเอะบาชิ
เนื่องจากมีพนักงานกว่า 500 คน เราจึงมีความกังวลเกี่ยวกับการจัดการด้านสุขภาพ ขณะไปเยี่ยมชมงานนิทรรศการเพื่อค้นหามาตรการฆ่าเชื้อที่สามารถใช้ได้ เราก็รู้สึกทึ่งในประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อของ ziaino™ และตัดสินใจเริ่มใช้งานทันที และเรายังได้ทำการวัดประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อเป็นการภายในและตัดสินใจติดตั้งอุปกรณ์ 17 เครื่องในโรงงาน 3 แห่งของเราจากผลการวัดที่ได้นี้ เราให้ความสำคัญกับการติดตั้งในสถานที่เช่น สำนักงาน ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า และห้องรับประทานอาหารที่มีคนเข้าออกเป็นจำนวนมาก ประสิทธิภาพการกำจัดกลิ่นของ ziaino™ ปรากฏให้เห็นทันทีหลังการติดตั้ง ซึ่งรวมถึงการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์จากห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า และเรายังมีความคาดหวังที่สูงขึ้นด้วยต่อประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อของอุปกรณ์
*ความคิดเห็นมาจากความรู้สึกส่วนบุคคล

จำนวนอุปกรณ์ที่ติดตั้ง: 17 เครื่อง
จังหวัด: จังหวัดชิซึโอกะ
ผู้ใช้งาน: บริษัท Yoneku Delica Foods Co., Ltd.

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ziaino™

ziaino™