เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

เพิ่มคุณภาพอากาศในพื้นที่ทำงานด้วยเทคโนโลยี nanoe™ X

เพิ่มคุณภาพอากาศในพื้นที่ทำงานด้วยเทคโนโลยี nanoe™ X

เพิ่มคุณภาพอากาศในพื้นที่ทำงานด้วยเทคโนโลยี nanoe™ X

Southern Score Office
สถานที่ตั้ง: กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
ลูกค้า: Southern Score Sdn. Bhd.

Southern Score Sdn. Bhd. เป็นบริษัทท้องถิ่นที่มีประสบการณ์อย่างกว้างขวางด้านการจัดการก่อสร้างในงานโครงสร้างพื้นฐานในประเทศมาเลเซีย บริษัทต้องการมอบสภาพแวดล้อมการทำงานที่สะดวกสบายและดีต่อสุขภาพให้แก่พนักงานในสำนักงานที่ Taman Melati Utama ในกัวลาลัมเปอร์

ความท้าทาย: สร้างพื้นที่ทำงานที่สะดวกสบายและมีคุณภาพอากาศที่ดีขึ้น

คุณภาพอากาศภายในอาคารเป็นปัญหาหนึ่งสำหรับธุรกิจต่างๆ เนื่องจากส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ความสะดวกสบาย ความเป็นอยู่ และประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาคารสำนักงาน สารมลพิษ สารปนเปื้อน การได้รับสารเคมี และปัจจัยอื่นๆ มีส่วนทำให้อากาศภายในสำนักงานมีคุณภาพต่ำ

Southern Score ต้องการสร้างสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพโดยปราศจากสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายและมีอากาศบริสุทธิ์

ความท้าทาย: สร้างพื้นที่ทำงานที่สะดวกสบายและมีคุณภาพอากาศที่ดีขึ้น

โซลูชันและเทคโนโลยีที่ใช้

Southern Score ตัดสินใจนำเทคโนโลยี nanoe™ X ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการฟอกอากาศที่ได้รับการจดสิทธิบัตรของ Panasonic มาใช้ในอาคารเพื่อรับมือกับความท้าทายที่ต้องเผชิญในการปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคาร บริษัทได้ติดตั้งเครื่องผลิต nanoe™ X Air-e แบบติดเพดานของ Panasonic จำนวน 4 เครื่องทั้งในพื้นที่เปิดและปิดของสำนักงาน

เทคโนโลยี nanoe™ X ของ Panasonic ใช้ประโยชน์จากอนุมูลไฮดรอกซิล (เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอนุมูล OH) ที่มีน้ำล้อมรอบ ซึ่งมีคุณสมบัติในการยับยั้งแบคทีเรีย ไวรัส และสารมลพิษอื่นๆ รวมทั้งสามารถกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ อนุภาคขนาดนาโนของ nanoe™ X สามารถแทรกซึมลึกลงไปในเครื่องตกแต่งบ้านที่อ่อนนุ่มได้ เช่น ผ้า โซฟา และพรม เทคโนโลยี nanoe™ ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถยับยั้งไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้มากกว่า 99%* อย่างมีประสิทธิภาพ

โซลูชันและเทคโนโลยีที่ใช้

เครื่องผลิต nanoe™ X Air-e ที่ติดตั้งในพื้นที่ทำงานเพื่อมอบอากาศบริสุทธิ์

ด้วยเทคโนโลยี nanoe™ X ของ Panasonic คุณภาพอากาศภายในอาคารของสำนักงานจึงบริสุทธิ์อยู่เสมอ อากาศที่สะอาดทำให้พนักงานปลอดภัย ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีสุขภาพที่ดีขึ้น

ผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้ง:
เครื่องผลิต nanoe™ X Air-e (4 เครื่อง)

* จากการทดสอบยืนยันของ Panasonic ร่วมกับศูนย์คุณภาพและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์สิ่งทอของญี่ปุ่น (QTEC) โดยการเปรียบเทียบค่าไตเตอร์ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS CoV-2) และสายพันธุ์ทั้งสี่ (Alpha, Beta, Gamma และ Delta) ในพื้นที่ทดสอบขนาด 45 ลิตรโดยสัมผัสและไม่สัมผัสกับ nanoe™ ผลที่ได้คือการทดสอบยืนยันประสิทธิภาพในการยังยั้งไวรัสทั้งห้าชนิดได้มากกว่า 99% หลังรับสัมผัสเป็นเวลาสองชั่วโมง โปรดทราบว่าผลการยืนยันนี้มาจากการทดสอบในสภาพแวดล้อมการทดสอบแบบปิดและไม่ใช่พื้นที่ที่มีการใช้งานจริง

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

air-e