เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

โรงพยาบาลสัตว์ Takahashi

โรงพยาบาลสัตว์ Takahashi

เพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบการรักษาที่มีผู้ใช้บริการมากเพื่อประโยชน์ของสัตว์ต่างๆ

เจ้าหน้าที่ เช่น สัตวแพทย์และพยาบาลคือผู้ให้การสนับสนุนระบบของโรงพยาบาลของเราในด้านการดูแลรักษา เราเริ่มใช้ ziaino™ เพื่อฆ่าเชื้อภายในพื้นที่ส่วนต่างๆ ของโรงพยาบาลในช่วงฤดูหนาวที่ฮอกไกโด เมื่ออากาศแห้งมากขึ้นเนื่องจากเครื่องทำความร้อนที่อยู่ใต้พื้น ซึ่งเราไม่ได้ทำไปเพื่อมนุษย์เท่านั้น แต่เพื่อสัตว์ต่างๆ ด้วย แม้จะมีอุปกรณ์ฆ่าเชื้ออื่นๆ ที่ใช้กรดไฮโปคลอรัสเช่นกัน แต่ ziaino™ ไม่จำเป็นต้องนำสารละลายเข้มข้นมาทำให้เจือจาง นอกจากนั้น เรายังเลือก ziaino™ เพราะมีต้นทุนในการใช้งานต่ำ และเนื่องจากอุปกรณ์ดูจะมีประสิทธิภาพที่ดี ปัจจุบันเราใช้อุปกรณ์ 3 เครื่อง ซึ่งเราจะเคลื่อนย้ายไปยังหลายๆ ห้อง เช่น ห้องรับรอง สำนักงาน และห้องประชุม ขึ้นอยู่กับเวลาในแต่ละวัน
*ความคิดเห็นมาจากความรู้สึกส่วนบุคคล

จำนวนอุปกรณ์ที่ติดตั้ง: 3 เครื่อง
จังหวัด: ฮอกไกโด
ผู้ใช้งาน: ศูนย์ดูแลสัตว์ Sapporo, โรงพยาบาลสัตว์ Takahashi

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ziaino™

ziaino™