เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

The Green Project

The Green Project (ฮ่องกง)

ระบบปรับอากาศ: FSM LA1 Series: 239 ระบบ
Twenty series: 538 ระบบ
ประสิทธิภาพการทำความเย็น: 6,425 kW / 1,825 USRT
ชุดอุปกรณ์ภายในอาคาร:
ชนิดต่อท่อ แรงดันต่ำ: 999 เครื่อง
Twenty ชนิดต่อท่อ: 538 เครื่อง

การพัฒนาที่พักอาศัยครั้งนี้ประกอบด้วยบ้าน 253 หลัง 247 หลังเป็นบ้านแฝดที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 198 ถึง 271 ตร.ม. บ้านแต่ละหลังมีโรงจอดรถ สวน และระเบียงดาดฟ้า

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

2-WAY MINI-FSV LE Series

Slim Low Static Ducted

Slim Low Static Ducted twenty series