เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

มหาวิทยาลัยชิงหัว

มหาวิทยาลัยชิงหัว

แก้ปัญหาให้กับมหาวิทยาลัยชื่อดัง

มหาวิทยาลัยชิงหัวเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศจีนและในโลก เนื่องจากมีนักเรียนและคณะอาจารย์จำนวนมากจากทั่วโลก จึงมีความเสี่ยงสูงจากการแพร่กระจายของไวรัสต่างๆ  ในขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยมีประวัติศาสตร์ยาวนานและอาคารเก่าแก่ที่ระบายอากาศได้ไม่เพียงพอ จึงสังเกตได้ชัดถึงปัญหากลิ่นไม่พึงประสงค์ในห้อง มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญอย่างมากเกี่ยวกับความปลอดภัยของอากาศ จึงได้เลือก ziaino™ เพื่อรับมือกับสองปัญหาสำคัญนี้ ziaino™ ช่วยแก้ปัญหาในเรื่องสุขอนามัยและกลิ่นไม่พึงประสงค์ และปรับปรุงคุณภาพอากาศในห้องเรียน ซึ่งรับประกันได้ถึงสุขภาพที่ดีและความปลอดภัยของนักศึกษาและครู
*ความคิดเห็นมาจากความรู้สึกส่วนบุคคล

จำนวนอุปกรณ์ที่ติดตั้ง: 1 เครื่อง
เมือง / ประเทศ: ปักกิ่ง ประเทศจีน

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ziaino®