เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

ศูนย์การดูแลพิเศษ Villa Inariyama

ศูนย์การดูแลพิเศษ Villa Inariyama

ทำให้ผู้ใช้บริการศูนย์ของเรารู้สึกปลอดภัย

ศูนย์ของเรา ซึ่งเป็นศูนย์ดูแลและส่งเสริมสุขภาพดำเนินการโดย เครือโรงพยาบาล Takeda ประกอบไปด้วยศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบพิเศษ รวมถึงมีพื้นที่สำหรับการเข้าพักระยะสั้นและบริการดูแลช่วงกลางวัน เราทราบว่ามีการนำ ziaino™ มาใช้และสามารถลดแบคทีเรียในอากาศและกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อย่างประสบความสำเร็จที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอีกแห่งหนึ่งในเครือของเรา เมื่อทราบข้อมูลนี้ เราจึงซื้ออุปกรณ์ 3 เครื่องในเดือนเมษายน ปี 2020 และซื้อเพิ่มอีก 2 เครื่องหลังจากนั้น เราติดตั้งอุปกรณ์ไว้ที่ทางเข้าและประตูตรงมุมห้องในศูนย์ของเราเพื่อรักษาความสะอาดของอากาศภายในศูนย์พร้อมทั้งช่วยลดแบคทีเรียที่มีอยู่ในอากาศ แม้เราจะลองใช้หุ่นยนต์ทำความสะอาดสำหรับอุตสาหกรรมในการทำความสะอาดพื้นด้วยเช่นกัน แต่เห็นได้ชัดว่าการยับยั้งแบคทีเรียบนพื้นผิวที่ผู้ใช้บริการศูนย์ของเราต้องสัมผัสนั้นเป็นงานที่ยาก อย่างไรก็ตาม ทุกครั้งที่เราได้กลิ่นที่มีส่วนผสมของคลอรีนจางๆ ของ ziaino™ เราจะรู้สึกได้ว่าอุปกรณ์มีประสิทธิภาพเพียงใด เรารู้สึกว่านี่อาจเป็นสิ่งที่มำให้ ziaino™ แตกต่างจากอุปกรณ์ฟอกอากาศอื่นๆ
*ความคิดเห็นมาจากความรู้สึกส่วนบุคคล

จำนวนอุปกรณ์ที่ติดตั้ง: 5 เครื่อง (รวมทั้งหมดในเครือ 118 เครื่อง)
จังหวัด: จังหวัดเกียวโต
ผู้ใช้งาน: องค์การสวัสดิการสังคม Kyoto Yujin Fukushikai

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ziaino™

ziaino™