เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

โรงเรียนสำหรับเด็กเล็ก Wuhan Sanhuaitang

โรงเรียนสำหรับเด็กเล็ก Wuhan Sanhuaitang

เพื่อสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขอนามัยสำหรับทารกและเด็กเล็ก

ศูนย์รับเลี้ยงเด็กชั้นนำ Sanhuaitang เปิดโรงเรียนสำหรับเด็กเล็กแห่งใหม่ในอู่ฮั่นปีนี้ วัสดุตกแต่งภายในส่วนใหญ่มีการนำเข้าจากญี่ปุุ่น รวมทั้งมีการติดตั้งระบบ Fresh Air System ของ Panasonic เพื่อให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพของการหมุนเวียนอากาศภายในอาคาร โรงเรียนแห่งนี้เลือก ziaino™ เพื่อยกระดับการปกป้องเนื่องจากกรดไฮโปคลอรัสที่ปล่อยออกมาจาก ziaino™ นี้มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในอาคาร จึงสร้างพื้นที่ที่สะอาด สบาย และปลอดภัยสำหรับเด็กอายุ 0 ถึง 3 ปี
*ความคิดเห็นมาจากความรู้สึกส่วนบุคคล

จำนวนอุปกรณ์ที่ติดตั้ง: 2 เครื่อง
เมือง / ประเทศ: อู่ฮั่น ประเทศจีน

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ziaino®