เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

ศูนย์ดูแลสุขภาพ Hubei International Travel Health Care Centre สาขาอี้ชาง

ศูนย์ดูแลสุขภาพ Hubei International Travel Health Care Centre สาขาอี้ชาง

ศูนย์ดูแลสุขภาพ Hubei International Travel Health Care Centre สาขาอี้ชาง

ปกป้องสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขอนามัยเพื่อพนักงานสนามบิน

ในขณะที่จีนกำลังก้าวสู่ยุคหลังโควิด ด่านการควบคุมชายแดนได้กลายเป็นปราการหลักในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ศูนย์ดูแลสุขภาพ Hubei International Travel Health Care Centre สาขาอี้ชาง เลือกที่จะจัดสรร ziaino™ จำนวนหกเครื่องเพื่อให้มั่นใจได้ถึงสุขอนามัยและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ziaino™ มีประสิทธิภาพสูงในการยับยั้งทั้งแบคทีเรียในอากาศและแบคทีเรียที่เกาะติดพื้นผิว จึงสามารถลดความเสี่ยงของการติดเชื้อและมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่
*ความคิดเห็นมาจากความรู้สึกส่วนบุคคล

จำนวนอุปกรณ์ที่ติดตั้ง: 6 เครื่อง
เมือง / ประเทศ: อี้ชาง ประเทศจีน

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ziaino™