เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

ตรวจสอบการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศ

ตรวจสอบการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศ

ตรวจสอบติดตามการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศของคุณได้ ด้วยแอป Panasonic Comfort Cloud การติดตามการใช้พลังงานแบบรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี ของเครื่องปรับอากาศ ทำให้คุณสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับการใช้งานของคุณ เพื่อความประหยัด พร้อมทั้งเพิ่มความสะดวกสบายได้อย่างที่สุด

หมายเหตุ: ข้อมูลการใช้พลังงานที่แสดงเป็นเพียงการประมาณการ การใช้งานจริงอาจแตกต่างกันไป สำหรับระบบ AC แบบแยกส่วน ค่าการใช้พลังงานที่แสดงเป็นค่าการใช้พลังงานสำหรับทั้งระบบ

1.0 ตรวจสอบการใช้พลังงาน
(เครื่องปรับอากาศสำหรับที่พักอาศัย)

ขั้นตอนที่ 1
แตะ "สถิติ" ที่มุมซ้ายด้านล่าง

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2
ตอนนี้ คุณก็จะตรวจสอบการใช้พลังงาน (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ตามวัน สัปดาห์ เดือน หรือปีก็ได้ การดูวันจะแสดงตามค่าเริ่มต้น แตะปุ่มด้านล่างกราฟเพื่อให้แสดงข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติม (อุณหภูมิที่ตั้งไว้ อุณหภูมิภายใน และอุณหภูมินอกอาคาร)

หากต้องการเปรียบเทียบการใช้พลังงานในช่วงเวลาต่างๆ ให้เลือกจาก วัน สัปดาห์ เดือน หรือปี ก็ได้ จากนั้นแตะ "เปรียบเทียบ"

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3
เลือกช่วงวันที่ ให้แตะ "ตกลง"

เลือกวันอื่น

ขั้นตอนที่ 3

เลือกสัปดาห์อื่น

ขั้นตอนที่ 3

เลือกเดือนอื่น

ขั้นตอนที่ 3

เลือกปีอื่น

ขั้นตอนที่ 3

การเปรียบเทียบระหว่างช่วงวันที่

เปรียบเทียบระหว่างวันต่างๆ

การเปรียบเทียบระหว่างช่วงวันที่

เปรียบเทียบระหว่างสัปดาห์ต่างๆ

การเปรียบเทียบระหว่างช่วงวันที่

เปรียบเทียบระหว่างเดือนต่างๆ

การเปรียบเทียบระหว่างช่วงวันที่

เปรียบเทียบระหว่างปีต่างๆ

การเปรียบเทียบระหว่างช่วงวันที่

2.0 ตรวจสอบการใช้พลังงาน
(เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์)

ขั้นตอนที่ 1
แตะ "สถิติ" ที่มุมซ้ายด้านล่าง

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2
ตอนนี้ คุณก็จะตรวจสอบการใช้พลังงาน (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ตามวัน สัปดาห์ เดือน หรือปีก็ได้ การดูวันจะแสดงตามค่าเริ่มต้น แตะปุ่มด้านล่างกราฟเพื่อให้แสดงข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติม (อุณหภูมิที่ตั้งไว้ อุณหภูมิภายใน และอุณหภูมินอกอาคาร)

หากต้องการเปรียบเทียบการใช้พลังงานในช่วงเวลาต่างๆ ให้เลือกจาก วัน สัปดาห์ เดือน หรือปี ก็ได้ จากนั้นแตะ "เปรียบเทียบ"

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3
เลือกช่วงวันที่ ให้แตะ "ตกลง"

เลือกวันอื่น

ขั้นตอนที่ 3

เลือกสัปดาห์อื่น

ขั้นตอนที่ 3

เลือกเดือนอื่น

ขั้นตอนที่ 3

เลือกปีอื่น

ขั้นตอนที่ 3

การเปรียบเทียบระหว่างช่วงวันที่

เปรียบเทียบระหว่างวันต่างๆ

การเปรียบเทียบระหว่างช่วงวันที่

เปรียบเทียบระหว่างสัปดาห์ต่างๆ

การเปรียบเทียบระหว่างช่วงวันที่

เปรียบเทียบระหว่างเดือนต่างๆ

การเปรียบเทียบระหว่างช่วงวันที่

เปรียบเทียบระหว่างปีต่างๆ

การเปรียบเทียบระหว่างช่วงวันที่

ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องปรับอากาศต้องเชื่อมต่อกับแอป Panasonic Comfort Cloud และจำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ภาพที่แสดงมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นภาพประกอบเท่านั้น อินเทอร์เฟซที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับฟังก์ชันการทำงานของรุ่น และเวอร์ชันของแอป Comfort Cloud