เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

ตั้งเวลาเครื่องปรับอากาศแบบรายสัปดาห์

ตั้งเวลาเครื่องปรับอากาศแบบรายสัปดาห์

ฟีเจอร์การตั้งเวลาของแอป Panasonic Comfort Cloud ที่เรียกว่า Timer แบบรายสัปดาห์ ช่วยให้คุณสามารถตั้งเวลาโหมดการทำงานของเครื่องปรับอากาศได้ และจะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติตามวันในสัปดาห์ และเวลาที่คุณเลือก เลือกใช้การตั้งเวลานี้ให้เข้ากับกิจวัตรประจำวันของคุณ เพื่อความเย็นสบายอย่างมีประสิทธิภาพ

1.0 ตั้งค่า Timer แบบรายสัปดาห์
(เครื่องปรับอากาศสำหรับที่พักอาศัย)

ขั้นตอนที่ 1
เลือก “เครื่องตั้งเวลารายสัปดาห์”

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2
เลือกห้องที่คุณต้องการ แล้วแตะ ""

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3
แตะ "<" หรือ ">" เพื่อเลือกวันในสัปดาห์

ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4
เลือกวันในสัปดาห์ แล้วแตะ "" เพื่อสร้าง Timer

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 5
เลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อเลือกเวลาที่คุณต้องการ

ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนที่ 6
เลือกโหมดการทำงานที่ต้องการ และตั้งอุณหภูมิ
แตะ "OK" เพื่อยืนยัน

*คุณสามารถตั้งค่าให้ปิดเครื่องปรับอากาศตามวัน และเวลาที่เลือกได้เช่นกัน  สลับปุ่มไปที่ 

จากนั้นแตะ "OK"

ขั้นตอนที่ 6

ขั้นตอนที่ 7
หากต้องการคัดลอกการตั้งเวลาไปยังวันอื่นๆ ของสัปดาห์ ให้แตะปุ่ม "Copy"
เลือกวันแล้วแตะ "OK"

ขั้นตอนที่ 7
ขั้นตอนที่ 7

ขั้นตอนที่ 8
แตะ "Save และเปิดใช้งาน Timer"

ขั้นตอนที่ 8

2.0 ตั้งค่า Timer แบบรายสัปดาห์
(เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์)

ขั้นตอนที่ 1
เลือก “เครื่องตั้งเวลารายสัปดาห์”

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2
เลือกห้องที่คุณต้องการ แล้วแตะ ""

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3
แตะ "<" หรือ ">" เพื่อเลือกวันในสัปดาห์

ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4
เลือกวันในสัปดาห์ แล้วแตะ "" เพื่อสร้าง Timer

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 5
เลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อเลือกเวลาที่คุณต้องการ

ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนที่ 6
เลือกโหมดการทำงานที่ต้องการ และตั้งอุณหภูมิ
แตะ "OK" เพื่อยืนยัน

*คุณสามารถตั้งค่าให้ปิดเครื่องปรับอากาศตามวัน และเวลาที่เลือกได้เช่นกัน  สลับปุ่มไปที่ 

จากนั้นแตะ "OK"

ขั้นตอนที่ 6

ขั้นตอนที่ 7
หากต้องการคัดลอกการตั้งเวลาไปยังวันอื่นๆ ของสัปดาห์ ให้แตะปุ่ม "Copy"
เลือกวันแล้วแตะ "OK"

ขั้นตอนที่ 7
ขั้นตอนที่ 7

ขั้นตอนที่ 8
แตะ "Save และเปิดใช้งาน Timer"

ขั้นตอนที่ 8

ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องปรับอากาศต้องเชื่อมต่อกับแอป Panasonic Comfort Cloud และจำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ภาพที่แสดงมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นภาพประกอบเท่านั้น อินเทอร์เฟซที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับฟังก์ชันการทำงานของรุ่น และเวอร์ชันของแอป Comfort Cloud