เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online
ภาพบ้านตัวอย่างที่มีผลิตภัณฑ์จัดการอากาศบนท้องฟ้าที่สวยงาม

ระบบจัดการอากาศบริสุทธิ์ช่วยคุณทั้งวันได้อย่างไร

ระบบจัดการอากาศบริสุทธิ์จะตรวจสอบอุณหภูมิ, ความชื้น, COและ PM 2.5 อย่างต่อเนื่องด้วยเซ็นเซอร์ IAQ
และจะควบคุมเครื่องปรับอากาศและพัดลมดูดอากาศเข้าโดยอัตโนมัติ นี่คือวิธีที่ระบบจัดการอากาศบริสุทธิ์ทำงานตลอดทั้งวันในห้องนอนของครอบครัวที่มีสมาชิก 3 คน

อุณหภูมิภายนอกโดยเฉลี่ย: 32℃ /ความชื้นภายนอกโดยเฉลี่ย: 88%/ อุณหภูมิที่ตั้งไว้: 22℃

เซ็นเซอร์ 4 ตัวทำหน้าที่ตรวจสอบสภาพอากาศ

รีโมตคอนโทรล IAQ มีเซ็นเซอร์ 4 ตัว ได้แก่ อุณหภูมิ, ความชื้น, CO2, PM 2.5 และจะตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในอาคารอย่างต่อเนื่อง

ภาพรีโมตคอนโทรล IAQ

อัลกอริทึมขั้นสูงของ Panasonic

ข้อมูลการวิเคราะห์จะถูกแชร์ไปยังระบบคลาวด์อย่างต่อเนื่อง อัลกอริทึมเฉพาะจะกำหนดและส่งคำสั่งการทำงาน

แผนภาพแสดงวัตถุที่ตรวจจับ CO2, PM 2.5, อุณหภูมิ และความชื้น

การควบคุมอัตโนมัติ

เครื่องปรับอากาศและโหมดพัดลมดูดอากาศเข้าและกระแสลมจะถูกควบคุมจากระบบคลาวด์
 

แผนภูมิอธิบายผลิตภัณฑ์และการตั้งค่าที่เหมาะสม
ภาพแสดงการเปิดม่านเมื่อตื่นนอน

เมื่อตื่นนอน หน้าต่างจะเปิดขึ้นเพื่อรับแสงแดด และปล่อยให้อากาศภายนอกไหลเข้ามา

อากาศร้อนชื้นและมีมลพิษจากภายนอกจะไหลเข้ามาภายใน

อุณหภูมิและความชื้นจะถูกควบคุมทันที และ PM 2.5 จะถูกกำจัดอย่างรวดเร็ว คุณจึงรู้สึกสบายตัวเมื่อแต่งตัวหรือแต่งหน้า

แผนภาพแสดงวัตถุที่ตรวจจับ CO2, PM 2.5, อุณหภูมิ และความชื้น

การควบคุม

ระบบจะทำงานเพื่อปรับปริมาตรอากาศในการฟอกอากาศให้บริสุทธ์ก่อน เมื่อปริมาตรอากาศของระบบระบายอากาศสูง ปริมาตรอากาศของเครื่องปรับอากาศก็จะสูงเช่นกันเพื่อรักษาอุณหภูมิให้คงที่

แผนภูมิอธิบายผลิตภัณฑ์และการตั้งค่าที่เหมาะสม

ผลลัพธ์

ปริมาตรอากาศของระบบระบายอากาศจะได้รับการปรับให้เหมาะสมเพื่อกำจัด PM 2.5 อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ PM 2.5 ที่เหลือจะถูกยับยั้งโดย nanoe G

กราฟแสดงการลด PM 2.5 ด้วยระบบจัดการคุณภาพอากาศเต็มรูปแบบ
แผนภาพแสดงวัตถุที่ตรวจจับ CO2, PM 2.5, อุณหภูมิ และความชื้น

การควบคุม

ปริมาตรอากาศของระบบระบายอากาศจะถูกตั้งค่าเป็นปิดจนกว่าอุณหภูมิจะลดลง เพื่อให้การทำความเย็นมีประสิทธิภาพ

แผนภูมิอธิบายผลิตภัณฑ์และการตั้งค่าที่เหมาะสม

ผลลัพธ์

จะดำเนินการตรวจจับทันทีโดยใช้เซ็นเซอร์ในพื้นที่อยู่อาศัย และปริมาตรอากาศของระบบระบายอากาศจะได้รับการปรับให้เหมาะสมเพื่อให้สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ทันที

กราฟแสดงการควบคุมอุณหภูมิภายในอาคารด้วยระบบจัดการคุณภาพอากาศเต็มรูปแบบ
ภาพนักธุรกิจกำลังใช้สมาร์ทโฟนในสำนักงาน

คุณสามารถเปิดเครื่องปรับอากาศในห้องนอนผ่านแอปสมาร์ทโฟนได้จากสำนักงานหรือที่ใดก็ได้ที่คุณอยู่ก่อนกลับบ้าน

แม้ในขณะที่ห้องปิดอยู่ อุณหภูมิและความชื้นจะสูงขึ้น และคุณภาพอากาศภายในอาคารก็จะแย่ลง

คุณสามารถปรับอุณหภูมิและความชื้นให้อยู่ในระดับที่สะดวกสบายก่อนกลับถึงบ้านด้วยการสั่งงานจากระยะไกล

แผนภาพแสดงวัตถุที่ตรวจจับ CO2, PM 2.5, อุณหภูมิ และความชื้น

การควบคุม

ปริมาตรอากาศของระบบระบายอากาศจะถูกตั้งค่าเป็นปิดจนกว่าอุณหภูมิจะลดลง เพื่อให้การทำความเย็นมีประสิทธิภาพ

แผนภูมิอธิบายผลิตภัณฑ์และการตั้งค่าที่เหมาะสม

ผลลัพธ์

ปริมาตรอากาศของระบบระบายอากาศจะถูกตั้งค่าเป็นปิดจนกว่าอุณหภูมิจะลดลง เพื่อให้การทำความเย็นมีประสิทธิภาพ

กราฟแสดงวิธีการที่ระบบจัดการคุณภาพอากาศเต็มรูปแบบควบคุมอุณหภูมิ
แผนภาพแสดงวัตถุที่ตรวจจับ CO2, PM 2.5, อุณหภูมิ และความชื้น

การควบคุม

การลดความชื้นสามารถทำได้โดยใช้โหมดแห้งของเครื่องปรับอากาศ ในขณะที่มีการตั้งค่าพัดลมดูดอากาศเข้าเพื่อป้องกันไม่ให้อากาศภายนอกเข้ามาหากความชื้นภายนอกสูง

แผนภูมิอธิบายผลิตภัณฑ์และการตั้งค่าที่เหมาะสม

ผลลัพธ์

ด้วยการตรวจจับอย่างต่อเนื่อง ความชื้นจะถูกตรวจจับอย่างรวดเร็วและป้องกันไม่ให้กลับคืนมา

กราฟแสดงวิธีการที่ระบบจัดการคุณภาพอากาศเต็มรูปแบบควบคุมความชื้น
ภาพครอบครัวกำลังนอนหลับด้วยกัน

แม้ในคืนที่มีอากาศชื้น สมาชิกในครอบครัวสามคนก็ยังหลับสบาย

เมื่อมีคนอยู่บ้านมากขึ้น ความเข้มข้นของ CO2 จะเพิ่มขึ้น และความชื้นอาจทำให้รู้สึกไม่สบายตัว

ระบบจะป้องกันความชื้นเพิ่มขึ้นเมื่อถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ เพื่อให้ทุกคนนอนหลับสบาย

แผนภาพแสดงวัตถุที่ตรวจจับ CO2, PM 2.5, อุณหภูมิ และความชื้น

การควบคุม

ระบบจะทำการปรับปริมาตรอากาศเพื่อฟอกอากาศให้บริสุทธ์ก่อน เมื่อปริมาตรอากาศของระบบระบายอากาศสูง ปริมาตรอากาศของเครื่องปรับอากาศก็จะสูงเช่นกันเพื่อรักษาอุณหภูมิให้คงที่

แผนภูมิอธิบายผลิตภัณฑ์และการตั้งค่าที่เหมาะสม

ผลลัพธ์

การระบายอากาศจะถูกควบคุมโดยอัตโนมัติเพื่อให้มีปริมาตรที่เหมาะสมที่สุดและลดระดับ CO2

กราฟแสดงวิธีการที่ระบบจัดการคุณภาพอากาศเต็มรูปแบบควบคุมปริมาณ CO2
แผนภาพแสดงวัตถุที่ตรวจจับ CO2, PM 2.5, อุณหภูมิ และความชื้น

การควบคุม

การลดความชื้นสามารถทำได้ในโหมดแห้งของเครื่องปรับอากาศ ในขณะที่มีการตั้งค่าพัดลมดูดอากาศเข้าเพื่อป้องกันไม่ให้อากาศภายนอกเข้ามาหากความชื้นภายนอกสูง

แผนภูมิอธิบายผลิตภัณฑ์และการตั้งค่าที่เหมาะสม

ผลลัพธ์

การควบคุมความชื้นได้รับการปรับให้เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้ความชื้นกลับคืนมา หลังจากถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้

กราฟแสดงวิธีการที่ระบบจัดการคุณภาพอากาศเต็มรูปแบบควบคุมความชื้น