ภาพผู้หญิงกำลังนอนหลับ

คุณสมบัติสี่ประการของระบบจัดการอากาศบริสุทธิ์

ไอคอนแสดงอัลกอริธึมอัตโนมัติเต็มรูปแบบ

อัลกอริธึมอัตโนมัติเต็มรูปแบบ

เซ็นเซอร์คุณภาพอากาศภายในอาคาร (IAQ) จะตรวจจับระดับอุณหภูมิ, ความชื้น, CO2 และ PM 2.5 และจัดการโดยอัตโนมัติในระบบคลาวด์ เพื่อรักษาอุณหภูมิและความชื้นในห้องให้คงที่และคุณภาพอากาศที่ดีที่สุด

ภาพรีโมตคอนโทรล IAQ

เซ็นเซอร์4ตัวจะคอยตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
การตรวจจับคุณภาพอากาศด้วยเซ็นเซอร์อุณหภูมิ, ความชื้น, CO2 และ PM 2.5 ที่ติดตั้งอยู่ในรีโมตคอนโทรล

แผนภาพแสดงวัตถุที่ตรวจจับ CO2, PM 2.5, อุณหภูมิ และความชื้น

แผนผังการตรวจจับ
เซ็นเซอร์ IAQ จะควบคุมคุณภาพอากาศภายในอาคาร การทำความร้อน และการทำความเย็นโดยอัตโนมัติ

ควบคุมระบบอย่างง่ายดายจากที่บ้านหรือจากระยะไกล

ไอคอนแสดงอัลกอริธึมอัตโนมัติเต็มรูปแบบ

อัลกอริธึมอัตโนมัติเต็มรูปแบบ

เซ็นเซอร์คุณภาพอากาศภายในอาคาร (IAQ) จะตรวจจับระดับอุณหภูมิ, ความชื้น, CO2 และ PM 2.5 และจัดการโดยอัตโนมัติในระบบคลาวด์ เพื่อรักษาอุณหภูมิและความชื้นในห้องให้คงที่และคุณภาพอากาศที่ดีที่สุด

ภาพรีโมตคอนโทรล IAQ

เซ็นเซอร์4ตัวจะคอยตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
การตรวจจับคุณภาพอากาศด้วยเซ็นเซอร์อุณหภูมิ, ความชื้น, CO2 และ PM 2.5 ที่ติดตั้งอยู่ในรีโมตคอนโทรล

แผนภาพแสดงวัตถุที่ตรวจจับ CO2, PM 2.5, อุณหภูมิ และความชื้น

แผนผังการตรวจจับ
เซ็นเซอร์ IAQ จะควบคุมคุณภาพอากาศภายในอาคาร การทำความร้อน และการทำความเย็นโดยอัตโนมัติ

ควบคุมระบบอย่างง่ายดายจากที่บ้านหรือจากระยะไกล

ผลิตภัณฑ์

แผนภูมิอธิบายผลิตภัณฑ์และการตั้งค่าที่เหมาะสมเมื่อห้องร้อน

โหมด

ปริมาตรอากาศ

ปริมาตรอากาศ

เมื่อห้องร้อน

ทำความเย็นอย่างรวดเร็วและฟอกอากาศ

ระบบระบายอากาศจะถูกตั้งค่าเป็นปิดจนกว่าอุณหภูมิจะลดลง เพื่อให้การทำความเย็นมีประสิทธิภาพ

ผลิตภัณฑ์

แผนภูมิอธิบายผลิตภัณฑ์และการตั้งค่าที่เหมาะสมเมื่อห้องมีการปนเปื้อน

โหมด

ปริมาตรอากาศ

ปริมาตรอากาศ

เมื่อห้องมีการปนเปื้อน

ฟอกอากาศ

เมื่อ PM 2.5 หรือ CO2 มีระดับสูง ระบบจัดการอากาศบริสุทธิ์จะทำงานเพื่อปรับปริมาตรอากาศให้บริสุทธิ์ เมื่อปริมาตรอากาศของระบบระบายอากาศสูง ปริมาตรอากาศของเครื่องปรับอากาศก็จะสูงเช่นกันเพื่อรักษาอุณหภูมิให้คงที่

ไอคอนแสดงการควบคุมที่ใช้งานง่าย

การควบคุมที่ใช้งานง่าย

เพียงตั้งอุณหภูมิห้องเป็นระดับที่คุณต้องการผ่าน Comfort Cloud ของ Panasonic

Pause
หน้าจอสมาร์ทโฟนที่มีระบบจัดการคุณภาพอากาศเต็มรูปแบบ
หน้าจอสมาร์ทโฟนที่มีระบบจัดการคุณภาพอากาศเต็มรูปแบบ
หน้าจอสมาร์ทโฟนที่มีระบบจัดการคุณภาพอากาศเต็มรูปแบบ
หน้าจอสมาร์ทโฟนที่มีระบบจัดการคุณภาพอากาศเต็มรูปแบบ

ก่อนใช้

วิธีตั้งค่าระบบจัดการอากาศบริสุทธิ์

ฟังก์ชันหลัก

การแสดงภาพ IAQ

การตรวจสอบ

ผู้ใช้หลายคน

การจับคู่

ภาพรวมฟังก์ชันทั้งหมด

วิธีใช้ระบบจัดการอากาศบริสุทธิ์

ภาพแสดงการใช้แอป Comfort Cloud ของ Panasonic บนสมาร์ทโฟนเพื่อควบคุมเครื่องปรับอากาศต่างๆ ในสถานที่ต่างกัน

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
Comfort Cloud ของ Panasonic

ไอคอนแสดงการจัดการอากาศบริสุทธิ์

การจัดการอากาศบริสุทธิ์

ดูดอากาศบริสุทธิ์เข้าด้วยพัดลมดูดอากาศเข้าที่ติดตั้งฟิลเตอร์เพื่อรักษาคุณภาพอากาศภายในอาคารให้เย็นสบาย

แผนภาพแสดงการควบคุมความเข้มข้นของ CO2 ในห้อง

พัดลมดูดอากาศเข้าจะรักษาอากาศภายในอาคารให้บริสุทธิ์
เซ็นเซอร์จะตรวจจับความเข้มข้นของ CO2 ที่เพิ่มขึ้น ระบบจะดูดอากาศบริสุทธิ์เข้า เพื่อควบคุมความสดชื่นของอากาศภายในอาคาร

แผนภาพแสดงการกรอง PM 2.5 จากอากาศ

PM 2.5 ที่มากกว่า 95% จะถูกกำจัดออกไป
ฟิลเตอร์ประสิทธิภาพสูงจะช่วยขจัดฝุ่น PM2.5 เพื่อให้แน่ใจว่าอากาศที่เข้ามาในห้องมีแต่อากาศที่บริสุทธิ์และสดชื่น

แผนภูมิแสดงการลดระดับของ PM 2.5

เมื่อเวลาผ่านไป ระดับ CO2 ภายในพื้นที่จะลดลงอย่างมาก
เมื่อปิดพัดลมดูดอากาศเข้า ระดับ CO2 ภายในพื้นที่จะเท่ากับภายนอก

ไอคอนแสดงการจัดการอากาศบริสุทธิ์

การจัดการอากาศบริสุทธิ์

ดูดอากาศบริสุทธิ์เข้าด้วยพัดลมดูดอากาศเข้าที่ติดตั้งฟิลเตอร์เพื่อรักษาคุณภาพอากาศภายในอาคารให้เย็นสบาย

แผนภาพแสดงการควบคุมความเข้มข้นของ CO2 ในห้อง

พัดลมดูดอากาศเข้าจะรักษาอากาศภายในอาคารให้บริสุทธิ์
เซ็นเซอร์จะตรวจจับความเข้มข้นของ CO2 ที่เพิ่มขึ้น ระบบจะดูดอากาศบริสุทธิ์เข้า เพื่อควบคุมความสดชื่นของอากาศภายในอาคาร

แผนภาพแสดงการกรอง PM 2.5 จากอากาศ

PM 2.5 ที่มากกว่า 95% จะถูกกำจัดออกไป
ฟิลเตอร์ประสิทธิภาพสูงจะช่วยขจัดฝุ่น PM2.5 เพื่อให้แน่ใจว่าอากาศที่เข้ามาในห้องมีแต่อากาศที่บริสุทธิ์และสดชื่น

แผนภูมิแสดงการลดระดับของ PM 2.5

เมื่อเวลาผ่านไป ระดับ CO2 ภายในพื้นที่จะลดลงอย่างมาก
เมื่อปิดพัดลมดูดอากาศเข้า ระดับ CO2 ภายในพื้นที่จะเท่ากับภายนอก

ไอคอนแสดงการประหยัดพลังงาน

ประหยัดพลังงาน

ประหยัดพลังงาน 70% เมื่อเทียบกับการระบายอากาศทางหน้าต่าง เมื่อปริมาณความร้อนลดลงโดยการปรับปริมาตรอากาศของระบบระบายอากาศให้เหมาะสม

แผนภาพแสดงความร้อนภายในขณะเปิดหน้าต่าง

หากคุณระบายอากาศด้วยการเปิดหน้าต่าง ความร้อนจำนวนมากจากอากาศภายนอกจะเข้ามา
ภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ: สูง
การใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ: สูง

แผนภาพแสดงการควบคุมอากาศภายในด้วยพัดลมดูดอากาศเข้า

หากคุณระบายอากาศด้วยพัดลมดูดอากาศเข้าเพื่อนำอากาศบริสุทธิ์เข้ามา คุณจะต้องควบคุมปริมาตรอากาศที่เข้ามา
ภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ: คงที่
การใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ: ลดลง

การจำลองการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยการระบายอากาศ

แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบการใช้พลังงาน