เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

การควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำ

การควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำ

Inverter คืออะไร

Inverter คือวงจรควบคุมไฟฟ้าซึ่งจะแตกต่างกันไปตามความถี่ไฟฟ้า ในเครื่องปรับอากาศ ระบบ Inverter จะควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าตามสภาพแวดล้อมภายในห้อง เพื่อส่งมอบความสบายและการประหยัดพลังงาน

Inverter คืออะไร

Inverter ทำงานอย่างไร

หลักการก็เหมือนกับการขับรถยนต์ การขับรถยนต์จะสะดวกสบายขึ้นเมื่อไม่ต้องสตาร์ทและหยุดรถบ่อย ๆ

Inverter ทำงานอย่างไร

การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงมากเกินไปเนื่องจากการติดเครื่องรถซ้ำบ่อย ๆ

การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงมากเกินไปเนื่องจากการติดเครื่องรถซ้ำบ่อย ๆ
Inverter ทำงานอย่างไร

การจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยการทำให้เครื่องยนต์ทำงานต่อเนื่องด้วยความเร็วที่ต่างกันไป

การจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยการทำให้เครื่องยนต์ทำงานต่อเนื่องด้วยความเร็วที่ต่างกันไป

การควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำ

Inverter ช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงานโดยการเปลี่ยนความเร็วในการหมุนของคอมเพรสเซอร์เพื่อรักษาอุณหภูมิที่ตั้งไว้

ระบบทั่วไปที่ไม่มี Inverter

ระบบทั่วไปที่ไม่มี Inverter

เครื่องปรับอากาศสามารถทำงานได้ที่ความเร็วคงที่เท่านั้น ซึ่งใช้กำลังมากเกินไปสำหรับการรักษาอุณหภูมิที่ตั้งไว้ ด้วยเหตุนี้ระบบจึงเปิดและปิดคอมเพรสเซอร์ซ้ำ ๆ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิขึ้น ๆ ลง ๆ อย่างมากทำให้เกิดการสิ้นเปลืองพลังงาน

ระบบ Inverter ของ Panasonic

ระบบ Inverter ของ Panasonic

เครื่องปรับอากาศสามารถเปลี่ยนความเร็วในการหมุนของคอมเพรสเซอร์ ซึ่งเป็นวิธีการที่แม่นยำในการรักษาอุณหภูมิที่ตั้งไว้ ด้วยเหตุนี้เครื่องปรับอากาศ Panasonic INVERTER จึงให้ประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานที่ดีเยี่ยม ในขณะที่คุณมั่นใจได้ว่าคุณจะรู้สึกสบายตลอดเวลา

ความรู้สึกสบายตลอดเวลา

การควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำด้วยช่วงของกำลังขับที่กว้าง ช่วยให้เครื่องปรับอากาศระบบ Inverter สามารถตอบสนองต่อระดับการใช้งานภายในห้องที่แตกต่างกันได้ เพื่อให้คุณมั่นใจได้ถึงความรู้สึกที่สบายตลอดเวลา

ความรู้สึกสบายตลอดเวลา

ข้อดีอื่น ๆ ที่ทำให้ Inverter มีประสิทธิภาพมากกว่าการประหยัดพลังงานคืออะไร

เครื่องปรับอากาศระบบ Inverter ลดความรู้สึกไม่สบายต่าง ๆ เช่น ผลกระทบจากการทำความเย็นที่ไม่ดีเนื่องจากมีคนอยู่ในห้องจำนวนมาก และการทำความเย็นมากเกินไปเมื่อมีคนอยู่ในห้องเพียงไม่กี่คน 

เครื่องปรับอากาศระบบ Inverter ไม่มีเสียงในขณะที่ทำงาน จึงไม่รบกวนการนอนหลับ

ข้อดีอื่น ๆ ที่ทำให้ Inverter มีประสิทธิภาพมากกว่าการประหยัดพลังงานคืออะไร