เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

สะดวกสบาย

lm_2-1-C_lc_1_140131

การทดสอบเสียงรบกวน

มีการตรวจวัดระดับเสียงรบกวนขณะทำงานของชุดอุปกรณ์ที่ติดตั้งภายในและภายนอกอาคารในห้องทดสอบที่ไร้เสียงสะท้อนกลับ การทดสอบเสียงรบกวนนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อยืนยันว่าเสียงรบกวนอยู่ในระดับที่ต่ำเพียงพอเพื่อให้ผู้ใช้สามารถพูดคุยและนอนหลับได้อย่างสบายขณะที่อุปกรณ์กำลังทำงาน

การทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม

โดยมีการใช้งานเครื่องปรับอากาศจริงในห้องทดสอบที่จำลองห้องนั่งเล่นมาตรฐาน และมีการปรับเปลี่ยนสภาวะต่างๆ เช่น ปริมาณแสงอาทิตย์ที่ส่องเข้ามาภายในห้อง ขณะที่ตรวจวัดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น ความเร็วในการทำความเย็น ประสิทธิภาพในการทำความเย็น และความแตกต่างของอุณหภูมิและความชื้นทั่วทั้งห้อง ซึ่งช่วยยืนยันว่าเครื่องปรับอากาศทำงานด้วยระดับสมรรถนะสูงสุด
ภายใต้สภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

การทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC)

การทดสอบนี้ระบุว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ปล่อยออกมาขณะทำงานอยู่ในระดับต่ำเพียงพอหรือไม่ เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนต่ออุปกรณ์อื่นๆ และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน EMC ในแต่ละประเทศ

การทดสอบประโยชน์ใช้สอยของรีโมทคอนโทรล

Panasonic สร้างสรรค์ประโยชน์ใช้สอยสูงสุดสำหรับรีโมทคอนโทรล เพราะเป็นสิ่งที่เราใช้งานเป็นประจำทุกวัน มีการทดสอบในแง่มุมต่างๆ เพื่อยืนยันถึงความชัดเจนของสีปุ่ม ความสะดวกในการใช้งาน และปัจจัยอื่นๆ นอกจากนี้ เนื่องจากรีโมทคอนโทรลอาจตกหล่นได้ง่ายมากระหว่างการใช้งานทั่วไป ดังนั้นจึงต้องทดสอบการตกกระแทกที่ระดับความสูง 1.5 เมตร ซึ่งจะพิสูจน์ว่ารีโมทคอนโทรลสามารถทำงานได้ตามปกติแม้กระทั่งเมื่อตกหล่นจากมุมต่างๆ