เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

มาเริ่มกันเลย! นิสัยการดื่มน้ำในตอนเช้า กลางวัน และเย็น

มาเริ่มกันเลย! นิสัยการดื่มน้ำในตอนเช้า กลางวัน และเย็น

น้ำเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันของเรา
เนื่องจากเราใช้น้ำทุกวัน จึงจำเป็นต้องใช้อย่างเหมาะสมเพื่อให้ร่างกายของเราแข็งแรง
ลองคิดถึงน้ำที่คุณใช้ทุกวันอีกครั้งหนึ่ง

ตอนเช้า
น้ำหนึ่งแก้วหลังคุณตื่นนอน

น้ำหนึ่งแก้วหลังคุณตื่นนอน

บ้วนปากหลังแปรงฟัน

บ้วนปากหลังแปรงฟัน

ล้างหน้าก่อนออกจากบ้าน

ล้างหน้าก่อนออกจากบ้าน

กลางวัน
นมสูตรผสมสำหรับทารกและเด็ก

นมสูตรผสมสำหรับทารกและเด็ก

ยา

ยา

ดื่มน้ำเมื่อคุณออกไปข้างนอก และก่อนและหลังเล่นกีฬา

ดื่มน้ำเมื่อคุณออกไปข้างนอก และก่อนและหลังเล่นกีฬา

ตอนเย็น
การหุงข้าวและต้มหรือตุ๋นอาหาร

การหุงข้าวและต้มหรือตุ๋นอาหาร

ดื่มพร้อมอาหาร

ดื่มพร้อมอาหาร

น้ำหนึ่งแก้วก่อนนอน

น้ำหนึ่งแก้วก่อนนอน

เลือกดื่มน้ำให้เหมาะสมและเปลี่ยนชีวิตของคุณให้ทันสมัย

เลือกดื่มน้ำให้เหมาะสมและเปลี่ยนชีวิตของคุณให้ทันสมัย

* น้ำอัลคาไลน์คือน้ำที่มีไอออนไฮดรอกไซด์ (OH-) และไฮโดรเจน (H2) เป็นจำนวนมาก ซึ่งเกิดขึ้นที่ขั้วไฟฟ้าลบระหว่างการแยกน้ำด้วยไฟฟ้า