เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

คำแนะนำในการเปลี่ยนไส้กรอง

จะเกิดอะไรขึ้นหากคุณไม่เปลี่ยนไส้กรอง

กล่องถ่านคาร์บอน

กล่องถ่านคาร์บอนที่ถูกใช้เป็นระยะเวลานานจะดูดซับสิ่งสกปรกจากน้ำไว้ในปริมาณมากและเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเช่นนี้ หากปล่อยทิ้งไว้ ความสามารถในการกรองจะลดลง ซึ่งอาจทำให้หลงเหลือสิ่งสกปรกอยู่ในน้ำทั้งที่ควรถูกกำจัดออกไปด้วยอุปกรณ์

กล่องถ่านคาร์บอน

แผ่นกรองแบบเส้นใยกลวง

หากคุณใช้แผ่นกรองแบบเส้นใยกลวงต่อไป แผ่นกรองนั้นจะดูดซับสิ่งสกปรกไปเรื่อยๆ แต่จะเปลี่ยนสีในจุดนี้และสูญเสียความสามารถในการกรอง เพื่อให้ไส้กรองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องใช้งานจนถึงวันหมดอายุและเปลี่ยนใหม่อย่างสม่ำเสมอ

แผ่นกรองแบบเส้นใยกลวง
① ประสิทธิภาพของเครื่องปรับสภาพน้ำ / เครื่องกรองน้ำจะลดลง

① ประสิทธิภาพของเครื่องปรับสภาพน้ำ / เครื่องกรองน้ำจะลดลง

ในขณะที่มีการใช้ไส้กรอง มีความเป็นไปได้สูงที่ความสามารถในการกรองน้ำจะค่อยๆ ลดลง และจะไม่สามารถกำจัดสิ่งสกปรกที่จะต้องกรองออกไปได้ หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ เครื่องปรับสภาพน้ำ / เครื่องกรองน้ำจะทำงานหนักเกินไปและอาจทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

② จะไม่สามารถกำจัดกลิ่นคลอรีนและสิ่งสกปรกที่ต้องการกรองออกไปจากน้ำกรองได้อีกต่อไป

② จะไม่สามารถกำจัดกลิ่นคลอรีนและสิ่งสกปรกที่ต้องการกรองออกไปจากน้ำกรองได้อีกต่อไป

ดังที่อธิบายไว้ในข้อ ① หากไม่มีการเปลี่ยนไส้กรอง ประสิทธิภาพในการกรองน้ำจะลดลง หน้าที่หลักของกระบวนการกรองน้ำคือการกำจัดกลิ่นคลอรีนและสิ่งสกปรกซึ่งเป็นลักษณะของน้ำประปา และน้ำที่ผ่านการกรองไม่เพียงแต่มีกลิ่นคลอรีนน้อยลงเท่านั้น แต่ยังมีรสคลอรีนน้อยลงด้วย

③ ปริมาณน้ำที่กรองได้ (ปริมาณน้ำกรองที่สามารถผลิตได้ในหนึ่งครั้ง) จะลดลง

③ ปริมาณน้ำที่กรองได้ (ปริมาณน้ำกรองที่สามารถผลิตได้ในหนึ่งครั้ง) จะลดลง

ไส้กรองมีตัวกรองสำหรับการกรองหลายชนิดซึ่งเรียกว่าสารกรองน้ำ แต่หากใช้อย่างต่อเนื่อง สิ่งสกปรกอันไม่พึงประสงค์อาจเกิดการสะสมในสารกรองน้ำและทำให้อุดตันได้ สิ่งนี้จะทำให้น้ำสามารถไหลผ่านไส้กรองได้ในปริมาณที่น้อยลง หมายความว่าจะสามารถกรองน้ำได้น้อยลงในแต่ละครั้ง ซึ่งทำให้คุ้มค่าน้อยลง

การเปลี่ยนไส้กรองอย่างสม่ำเสมอคือหัวใจสำคัญของการดื่มน้ำที่ดีต่อสุขภาพและมีรสชาติดี