เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

วิธีสตรีมสดด้วย Facebook LIVE

วิธีสตรีมสดด้วย Facebook LIVE

วิธีตั้งค่าสำหรับการสตรีมสดโดยใช้บัญชี Facebook และ Facebook LIVE

How to Live Stream with Facebook LIVE

การจับคู่กล้องกับสมาร์ทโฟน

การจับคู่กล้องกับสมาร์ทโฟน

หน้าจอเริ่มต้นหลังจากติดตั้งแอปพลิเคชัน

การจับคู่กล้องกับสมาร์ทโฟน

การตั้งค่าการเชื่อมต่อของกล้องกับสมาร์ทโฟนด้วย Bluetooth

การจับคู่กล้องกับสมาร์ทโฟน

เลือกกล้อง

การจับคู่กล้องกับสมาร์ทโฟน

จับคู่สำเร็จแล้ว!

การสตรีมด้วย Facebook LIVE

1. เปิด LUMIX Sync แล้วเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebook

1. เปิด LUMIX Sync แล้วเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebook

เลือก [Others หรือ อื่นๆ] และ [Live Streaming หรือ การสตรีมสด]

1. เปิด LUMIX Sync แล้วเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebook

เลือก [Stream with Facebook หรือ สตรีมด้วย Facebook]

1. เปิด LUMIX Sync แล้วเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebook

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebook ของคุณ โดยหากเข้าสู่ระบบ Facebook เดิม ตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป ระบบจะเชื่อมต่อกับ Facebook เดิมไว้เสมอ

2. การตั้งค่าการสตรีม

2. การตั้งค่าการสตรีม

เลือกจุดเชื่อมต่อไร้สาย

*หากไม่พบสมาร์ทโฟนที่คุณต้องการเชื่อมต่อ ให้ “เปิด/ปิด” ฟังก์ชัน Tethering อีกครั้ง

2. การตั้งค่าการสตรีม

ตั้งค่าคุณภาพ ชื่อ และคำอธิบายเกี่ยวกับการสตรีม

*ยืนยันความเร็วของเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่คุณกำลังใช้งาน ก่อนทำการสตรีม และเลือกคุณภาพการสตรีม

2. การตั้งค่าการสตรีม

คัดลอก URL / คีย์ของสตรีมจากแพลตฟอร์มการสตรีมโซเชียล

2. การตั้งค่าการสตรีม

เลือก "Set to the camera" 

3. เริ่มการสตรีม

3. เริ่มการสตรีม

ตั้งค่าเป็นโหมด Creative Video แล้วเปิดฟังก์ชันการสตรีม

3. เริ่มการสตรีม

เผยแพร่ URL แล้วเริ่มการสตรีม

3. เริ่มการสตรีม

การสตรีมสด

4. การหยุดและสิ้นสุดการสตรีม

4. การหยุดและสิ้นสุดการสตรีม

หยุดและสิ้นสุดการสตรีมสด

4. การหยุดและสิ้นสุดการสตรีม

กลับสู่หน้าจอด้านบน

• สามารถสตรีมสดไปยังแพลตฟอร์มที่เป็นไปตามมาตรฐาน RTMP/RTMPS (ไม่รับประกันความเข้ากันได้กับบางแพลตฟอร์ม) อาจมีกรณีที่ไม่สามารถสตรีมสดได้เมื่อการให้บริการของแพลตฟอร์มเปลี่ยนไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของแพลตฟอร์มนั้นๆ
• ในส่วนนี้เราจะอธิบายการใช้ค่าการสตรีม โดยใช้ YouTube Studio เป็นตัวอย่าง
• ต้องมีสัญญาการให้บริการเชื่อมต่อสำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเมื่อสตรีมโดยใช้เครือข่ายของสมาร์ทโฟน
• Android และ Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Google LLC
• IOS เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Cisco ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ และใช้โดยได้รับอนุญาตแล้ว
• App Store เป็นเครื่องหมายบริการของ Apple Inc.
• คำและโลโก้ต่างๆ ของ Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. และ Panasonic Corporation ใช้เครื่องหมายดังกล่าวโดยได้รับอนุญาตแล้ว เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าอื่นๆ เป็นของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ
• Facebook” เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Facebook, Inc.