เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

การสตรีมโดยใช้พีซี ซอฟต์แวร์ และกล้อง

การสตรีมโดยใช้พีซี ซอฟต์แวร์ และกล้อง

ตั้งค่าปลายทางการสตรีมด้วยพีซีของคุณ และบันทึกลงในการ์ดหน่วยความจำ SD ได้ง่ายๆ เพียงใส่การ์ดเข้าไปในกล้อง และเริ่มสตรีมสด โดยการดาวน์โหลดการตั้งค่าการสตรีมลงในกล้องของคุณ

การตั้งค่าการสตรีมโดยใช้พีซีและการ์ดหน่วยความจำ SD

ติดตั้ง LUMIX Network Setting Software บนพีซีของคุณ

ติดตั้ง LUMIX Network Setting Software บนพีซีของคุณ

ดาวน์โหลด (การสนับสนุนทั่วโลกของ Panasonic):
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/global/cs/dsc/download/index3.html
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม ปี 2564)
• Windows: Windows 10
• Mac: macOS 10.13, 10.14, 10.15.3-10.15.7, 11.0-11.2

เสียบการ์ด SD เข้าพีซีของคุณ

เสียบการ์ด SD เข้าพีซีของคุณ

*โปรดใช้การ์ดหน่วยความจำ SD ที่มีพื้นที่ว่าง *หากพีซีของคุณไม่มีช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำ SD ให้ใช้ตัวอ่านการ์ด SD

การตั้งค่าการสตรีมโดยใช้พีซีและการ์ดหน่วยความจำ SD

คัดลอก URL / คีย์ของสตรีมจากแพลตฟอร์มการสตรีมโซเชียล

การตั้งค่าการสตรีมโดยใช้พีซีและการ์ดหน่วยความจำ SD

วาง URL / คีย์ของสตรีมลงใน LUMIX Network Setting Software

การตั้งค่าการสตรีมโดยใช้พีซีและการ์ดหน่วยความจำ SD

ส่งออกไฟล์การตั้งค่า (STREAM01.STM) ลงในการ์ดหน่วยความจำ SD

* อักขระที่สามารถใช้ตั้งใน “ชื่อไฟล์”: ตัวอักษร (พิมพ์ใหญ่) และตัวเลขไม่เกิน 8 ตัว
* เพื่อป้องกันการใช้งานจากบุคคลภายนอก คุณสามารถตั้งค่ารหัสผ่านเพื่อป้องกันการสตรีมให้ปลอดภัย
– ใส่เครื่องหมายถูกใน “รหัสผ่าน”
– เมื่อคุณตั้งค่ารหัสผ่าน คุณจะต้องกรอกรหัสผ่านเมื่อโหลดปลายทางการสตรีม
– กรุณาตั้งค่ารหัสผ่านด้วยตัวเลขจำนวน 4 หลัก

การตั้งค่าการสตรีมโดยใช้พีซีและการ์ดหน่วยความจำ SD

เสียบการ์ด SD เข้ากล้องของคุณ แล้วเริ่มการตั้งค่า

การสตรีมโดยการใช้กล้อง

1. โหลดปลายทางการสตรีมภายในการ์ด SD ลงในกล้องของคุณ

1. โหลดปลายทางการสตรีมภายในการ์ด SD ลงในกล้องของคุณ

เลือก [Wi-Fi ] > [Streaming Setup หรือ การตั้งค่าการสตรีม]

1. โหลดปลายทางการสตรีมภายในการ์ด SD ลงในกล้องของคุณ

เลือก [Save/Load Streaming Address หรือ บันทึก/โหลดที่อยู่การสตรีม] > [Load หรือ โหลด]

*เมื่อตั้งรหัสผ่านแล้ว ให้กรอกรหัสผ่านเพื่อโหลด

1. โหลดปลายทางการสตรีมภายในการ์ด SD ลงในกล้องของคุณ

เลือกช่องเสียบการ์ด แล้วโหลดไฟล์การตั้งค่า (STREAM01.STM)

2. การตั้งค่าการสตรีม

2. การตั้งค่าการสตรีม

เลือก [Wi-Fi ] > [Streaming Setup หรือ การตั้งค่าการสตรีม] >  [Streaming Quality หรือ คุณภาพการสตรีม] 

2. การตั้งค่าการสตรีม
2. การตั้งค่าการสตรีม

เลือก [Wi-Fi ] > [Streaming Setup หรือ การตั้งค่าการสตรีม] >  [Wi-Fi Connection Setting หรือ การตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi] 

2. การตั้งค่าการสตรีม

เลือกจุดเชื่อมต่อไร้สาย

2. การตั้งค่าการสตรีม

กรอกรหัสผ่าน (คีย์การเข้ารหัส) แล้วเชื่อมต่อแบบไร้สาย

2. การตั้งค่าการสตรีม

เลือก [Wi-Fi ] > [Streaming Setup หรือ การตั้งค่าการสตรีม] > [Streaming Function ON หรือ ฟังก์ชันการสตรีม เปิด]

3. เริ่มการสตรีม

3. เริ่มการสตรีม

ตั้งค่าเป็นโหมด Creative Video แล้วเปิดฟังก์ชันการสตรีม

3. เริ่มการสตรีม

กดปุ่มชัตเตอร์หรือปุ่มบันทึกวิดีโอ แล้วเริ่มการสตรีมสด

3. เริ่มการสตรีม

การสตรีมสด

4. การหยุดและสิ้นสุดการสตรีม

4. การหยุดและสิ้นสุดการสตรีม

กดปุ่มชัตเตอร์หรือปุ่มบันทึกวิดีโอ แล้วหยุดการสตรีมสด

4. การหยุดและสิ้นสุดการสตรีม

เลือก [Wi-Fi ] > [Streaming Setup หรือ การตั้งค่าการสตรีม] > [Streaming Function OFF หรือ ฟังก์ชันการสตรีม ปิด]

ลองใช้สตรีมกำหนดการ!

ลองใช้สตรีมกำหนดการ!

การตั้งค่าการเริ่มอัตโนมัติ

เมื่อเปิดใช้งานการตั้งค่าการเริ่มอัตโนมัติ คุณจะสามารถเริ่มการสตรีมโดยอัตโนมัติ จากกล้องหรือ LUMIX Sync ในขณะที่ หากคุณปิดการใช้งานการตั้งค่าการเริ่มอัตโนมัติ  การสตรีมจะไม่เริ่มโดยอัตโนมัติ จากกล้องหรือ LUMIX Sync คุณจะต้องกดปุ่ม "เริ่มสตรีม" บนพีซีของคุณ

*หากใช้ Facebook ให้กดปุ่มการสตรีมบนพีซี แล้วเริ่ม

• สามารถสตรีมสดไปยังแพลตฟอร์มที่เป็นไปตามมาตรฐาน RTMP/RTMPS (ไม่รับประกันความเข้ากันได้กับบางแพลตฟอร์ม) อาจมีกรณีที่ไม่สามารถสตรีมสดได้เมื่อการให้บริการของแพลตฟอร์มเปลี่ยนไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของแพลตฟอร์มนั้นๆ
• ในส่วนนี้เราจะอธิบายการใช้ค่าการสตรีม โดยใช้ YouTube Studio เป็นตัวอย่าง
• YouTube” และ “โลโก้ YouTube” เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Google Inc.