เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

การสตรีมสด

การสตรีมสด

การสตรีมสด

การสตรีมสดแบบไร้สาย (โปรโตคอล RTMP/RTMPS)

เพลิดเพลินกับการสตรีมสดแบบไร้สายทั้งภายในและภายนอกสถานได้อย่างง่ายดายด้วยแอป LUMIX Sync (Android/iOS) สตรีมกิจกรรมแบบสดๆ ได้ทุกที่ทุกเวลาในคุณภาพที่มีเพียงกล้องดิจิตอลมิเรอร์เลสเลนส์เดี่ยวเท่านั้นที่สามารถมอบให้ได้

สามารถสตรีมสดไปยังแพลตฟอร์มที่เป็นไปตามมาตรฐาน RTMP/RTMPS (ไม่รับประกันความเข้ากันได้กับบางแพลตฟอร์ม) อาจมีกรณีที่ไม่สามารถสตรีมสดได้เมื่อการให้บริการของแพลตฟอร์มเปลี่ยนไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของแพลตฟอร์มนั้นๆ
• Android และ Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Google Inc.
• IOS เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Cisco ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ และใช้โดยได้รับอนุญาตแล้ว

การสตรีมสดโดยใช้แอป LUMIX Sync

การสตรีมสดโดยใช้แอป LUMIX Sync

แอป LUMIX Sync (Android/iOS) รองรับการสตรีมสด เพียงเชื่อมต่อ LUMIX GH5M2 กับสมาร์ทโฟน แล้วเข้าสู่ระบบ Facebook หรือ YouTube จากเมนูของแอป LUMIX Sync คุณยังสามารถตั้งค่าการเชื่อมต่อ RTMP/RTMPS ด้วยตนเองได้

• YouTube” และ “โลโก้ YouTube” เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Google Inc.
• Facebook” เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Facebook, Inc.

การสตรีมสดโดยใช้ LUMIX Network Setting Software

การสตรีมสดโดยใช้ LUMIX Network Setting Software

ส่งออกการตั้งค่าการสตรีมไปยังการ์ด SD จาก LUMIX Network Setting Software จากนั้นเสียบการ์ดในกล้องเพื่อให้กล้องสามารถนำเข้าการตั้งค่านั้น

LUMIX Tether for Streaming (รุ่นเบต้า)

เมื่อเชื่อมต่อ LUMIX GH5M2 กับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB แล้ว คุณจะสามารถใช้ภาพของกล้องสำหรับการประชุมผ่านเว็บได้

https://www.panasonic.com/global/consumer/lumix/lumixtether.html

LUMIX Webcam Software (รุ่นเบต้า)

เมื่อเชื่อมต่อ LUMIX GH5M2 กับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB แล้ว คุณจะสามารถใช้ภาพของกล้องสำหรับการประชุมผ่านเว็บได้

https://www.panasonic.com/global/consumer/lumix/lumix_webcam_software.html