เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

LUMIX S5 Special Features

LUMIX S5 Special Features

LUMIX S5 Special Features

กล้องมิเรอร์เลสแบบฟูลเฟรม LUMIX S5 ผสมผสานความคล่องตัวเข้ากับประสิทธิภาพสูงสุดในการถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอ

คุณภาพของภาพที่โดดเด่นและฟีเจอร์ขั้นสูง

วิดีโอที่มีคุณภาพระดับภาพยนตร์

ประสิทธิภาพพื้นฐานขั้นสูง