เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

LUMIX S5 Special Features

LUMIX S5 Special Features

LUMIX S5 Special Features

กล้องมิเรอร์เลสแบบฟูลเฟรม LUMIX S5 ผสมผสานความคล่องตัวเข้ากับประสิทธิภาพสูงสุดในการถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอ

คุณภาพของภาพที่โดดเด่นและฟีเจอร์ขั้นสูง

วิดีโอที่มีคุณภาพระดับภาพยนตร์

ประสิทธิภาพพื้นฐานขั้นสูง