เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

ค้นหาคำตอบสำหรับโลกอนาคต

ค้นหาคำตอบสำหรับโลกอนาคต

พานาโซนิคเล็งเห็นความสำคัญของอนาคตที่ยั่งยืน จึงสร้างสรรค์โซลูชันที่เป็นนวัตกรรมที่มอบความสะดวกสบาย ความเป็นอยู่ที่ดี และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เพื่อปกป้องโลกของเรา

Image of city. Global energy consumption has been rising by an average of 2.3% every year.
ประหยัดพลังงาน

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ดีขึ้น
และให้ความสะดวกสบายสูงสุด

Image of AI ECONAVI & Inverter Technology

AI ECONAVI และเทคโนโลยีระบบอินเวอเตอร์

ด้วยเทคโนโลยี AI ที่ช่วยลดการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองได้อย่างชาญฉลาด โดยยึดตามรูปแบบการใช้งาน  และมอเตอร์ที่ควบคุมด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ประหยัดพลังงาน จึงสามารถประหยัดพลังงานได้โดยอัตโนมัติ

Image of ปั๊มความร้อนจากอากาศสู่น้ำ

ปั๊มความร้อนจากอากาศสู่น้ำ

เทคโนโลยีปั๊มความร้อนประสิทธิภาพสูง จะรวบรวมความร้อนในบรรยากาศเพื่อผลิตพลังงานความร้อนโดยใช้ไฟฟ้าน้อยลง เป็นการใช้ทรัพยากรพลังงานที่มีจำกัดอย่างมีประสิทธิผล

Image of water. Only 0.01% of water on earth is usable.
ประหยัดน้ำ

แม้จะใช้น้ำอย่างปกติ แต่ก็สามารถอนุรักษ์น้ำได้ดียิ่งขึ้น

Image of AI Smartwash washing machine

AI Smart Wash

เทคโนโลยี AI จะวิเคราะห์เสื้อผ้า และสภาวะต่างๆ เพื่อลดปริมาณน้ำที่ใช้โดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพในการซัก เพียงแค่ใช้เครื่องซักผ้าก็สามารถช่วยประหยัดน้ำได้แล้ว

เรียนรู้เพิ่มเติม
Image of grocery. 40% of the produc straight into the bin.
ลดขยะอาหาร

มุ่งมั่นที่จะ
ยืดเวลา
ความอร่อย

Image of Prime Freeze/Prime Fresh

Prime Freeze/Prime Fresh

สามารถเก็บรักษาความสดในตู้เย็นได้นานขึ้น ด้วยเทคโนโลยีเฉพาะที่ช่วยยับยั้งการเกิดออกซิเดชัน และช่วยให้เซลล์อาหารไม่เสียหายในระหว่างการแช่แข็ง จึงช่วยลดการสูญเสียอาหาร

Image of Arctic and polar bears. Sea surface temperatures broke records 2021.
ความเป็นกลางทางคาร์บอน

พลังงานแห่งอนาคต
ใกล้จะมาถึงแล้ว

Image of โซลูชัน "RE100"

โซลูชัน "RE100"

ด้วยการจินตนาการถึงสังคมที่ลดคาร์บอนลง จึงได้มีการสาธิตระบบการผลิตไฟฟ้าภายในองค์กรที่มุ่งสู่การพึ่งพาตนเองด้านพลังงาน ซึ่งกำลังถูกนำไปใช้งานตามสถานที่ต่างๆ ทั่วโลก

สารทำความเย็นธรรมชาติ

สารทำความเย็นธรรมชาติ

สารทำความเย็นทั่วไปที่พบในเครื่องทำน้ำอุ่น กำลังถูกแทนที่ด้วยสารทำความเย็นธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อภาวะเรือนกระจกเพียงเล็กน้อย ซึ่งช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้น

Image of large amounts of waste on earth. Global waste will grow to 1.7 times the current level by 2050.
รีไซเคิล

การลดของเสียผ่าน
การรีไซเคิลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการผลิต

Image of Panasonic Eco Technology Center

Panasonic Eco Technology Center

ที่โรงงานรีไซเคิลระดับโลกของเรา ทรัพยากรอันมีค่าจากโทรทัศน์และเครื่องใช้อื่น ๆ ที่หมดอายุการใช้งาน จะถูกสกัดด้วยความบริสุทธิ์สูง และถูกรีไซเคิลเพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อไป

เรียนรู้เพิ่มเติม →

*1 รายงานประจำปี ค.ศ. 2022 เกี่ยวกับพลังงาน, Agency for Natural Resources and Energy (Japan)  *2 สถานะของทรัพยากรน้ำของญี่ปุ่น ฉบับปี ค.ศ. 2019, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (Japan) *3 ขับเคลื่อนไปสู่ขยะ: ผลกระทบระดับโลกของการสูญเสียอาหารและของเสียในฟาร์ม, WWF-UK, 2021 *4, *6 What a Waste 2.0: ภาพรวมของการจัดการขยะมูลฝอยทั่วโลกถึงปี ค.ศ. 2050, ธนาคารโลก, ค.ศ. 2018 *5 สถานะของสภาพภูมิอากาศโลกปี ค.ศ. 2021, WMO (ค.ศ. 2022)