เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

สร้างสรรค์ในวันนี้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในวันหน้า

สร้างสรรค์ในวันนี้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในวันหน้า

เริ่มต้นเส้นทางการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีแบบองค์รวม

เป้าหมายสูงสุดของพานาโซนิค คือ การช่วยให้ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด โดยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง และมีประโยชน์ ซึ่งส่งผลกระทบในแง่บวกต่อโลก และชีวิตในแต่ละวันของลูกค้าของเรา นอกจากนี้เรายังมุ่งมั่นที่จะคิดค้นสิ่งใหม่ๆ เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับโลกใบนี้ 

Social Wellbeing

การเปลี่ยนผ่านสู่สังคมที่ยั่งยืน

ทำให้การมีส่วนร่วมของคุณมีความหมาย

ยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ ลดปริมาณขยะ และเลือกใช้ชีวิตอย่างมีสติ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโลกให้ยั่งยืนยิ่งขึ้น

ทำให้การมีส่วนร่วมของคุณมีความหมาย
Inner Wellbeing

ส่งมอบความอร่อย และโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพเฉพาะตัวสำหรับทุกคน

โภชนาการที่ปรับเพื่อให้เหมาะสำหรับคุณ

ตอบสนองความต้องการ และเป้าหมายของคุณ ด้วยการปรับสารอาหาร และน้ำดื่มให้เหมาะสมเฉพาะบุคคล พร้อมลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด

โภชนาการที่ปรับเพื่อให้เหมาะสำหรับคุณ

รับประทานอาหารอย่างหลากหลาย

ยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของคุณ ด้วยประสบการณ์การรับประทานอาหารที่หลากหลายจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

รับประทานอาหารอย่างหลากหลาย
Outer Wellbeing

ช่วยสร้างสมดุลระหว่างร่างกาย และจิตใจให้ดียิ่งขึ้น

เผยความมั่นใจที่แท้จริง

เพิ่มความเปล่งประกาย และความงามตามธรรมชาติ ด้วยการดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่องทุกวัน ซึ่งช่วยเพิ่มความมั่นใจในร่างกายและผิวพรรณของคุณ

เผยความมั่นใจที่แท้จริง

ปรับกิจวัตรการดูแลตนเองให้เป็นเรื่องง่าย

เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลตนเองเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ เพื่อช่วยให้คุณดูดีและรู้สึกดีที่สุด

ปรับกิจวัตรการดูแลตนเองให้เป็นเรื่องง่าย
Spatial Wellbeing

การสร้างบรรยากาศในบ้านที่ถูกสุขอนามัย และสะดวกสบายเพื่อสุขภาพ และความผ่อนคลาย

ดูแลคุณ และครอบครัวให้มีสุขภาพดี

สร้างพื้นที่ปลอดภัยที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพ และการผ่อนคลาย โดยมั่นใจได้ว่าบ้านของคุณจะได้รับการปกป้องเป็นอย่างดีเพื่อคุณและคนในครอบครัว

ดูแลคุณ และครอบครัวให้มีสุขภาพดี

เพิ่มประสิทธิภาพให้พื้นที่ของคุณ

สร้างสภาพแวดล้อมที่ให้แรงบันดาลใจ และเหมาะสำหรับการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การทำอาหาร การทำงาน การเรียนรู้ การออกกำลังกาย และความบันเทิง

เพิ่มประสิทธิภาพให้พื้นที่ของคุณ

สำรวจวิธีใหม่ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

เติมแรงบันดาลใจด้วยวิธีใหม่ๆ ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคุณ ไม่ว่าจะเป็นสูตรอาหารง่ายๆ ที่ดีต่อสุขภาพ ไปจนถึงวิธีใหม่ๆ ในการจัดเก็บอาหารเพื่อช่วยให้คุณ และครอบครัวปลอดภัย และมีสุขภาพดี