เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

คำแนะนำในการติดตั้งฝารองนั่งอนามัยแบบแมนนวล

คำแนะนำในการติดตั้ง

ฝารองนั่งอนามัยแบบแมนนวลของ Panasonic สามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้ทักษะพิเศษใดๆ ติดตั้งเข้ากับโถสุขภัณฑ์ที่คุณมีอยู่เดิมได้โดยตรง คุณจึงไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องการเดินท่อน้ำหรือการจัดสายไฟใหม่

คำแนะนำในการติดตั้ง

เคล็ดลับมีประโยชน์ที่ควรศึกษาก่อนการติดตั้ง

1. ตรวจสอบประเภทโถสุขภัณฑ์

การตรวจสอบความเข้ากันได้ของรูปทรง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโถสุขภัณฑ์ของคุณมีรูปทรงและขนาดที่เข้ากับฝารองนั่งอนามัยของเราพอดี

1. ตรวจสอบประเภทโถสุขภัณฑ์

2. ตรวจสอบขนาดถังเก็บน้ำและโถสุขภัณฑ์

ดูคู่มือนี้เพื่อตรวจสอบได้อย่างง่ายดายว่าโถสุขภัณฑ์ของคุณสามารถใช้กับฝารองนั่งของ Panasonic ได้หรือไม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการวัดทั้งหมดอยู่ในช่วงเดียวกัน

2. ตรวจสอบขนาดถังเก็บน้ำและโถสุขภัณฑ์
2. ตรวจสอบขนาดถังเก็บน้ำและโถสุขภัณฑ์

หลังจากที่ติดตั้ง

3. ตรวจสอบตำแหน่งของยางรองฐานสี่ชิ้น

จัดเรียงยางรองฐานสี่ชิ้นใต้ฝารองนั่งอนามัยเพื่อให้แน่ใจว่าอยู่บนโถสุขภัณฑ์อย่างสมบูรณ์

4. ตรวจสอบตำแหน่งของยางรองฐานสี่ชิ้น

วิดีโอคำแนะนำในการติดตั้ง

ติดตั้งฝารองนั่งอนามัยแบบแมนนวลเข้ากับโถสุขภัณฑ์ได้ง่ายๆ โดยทำตามคำแนะนำแบบทีละขั้นตอนในวิดีโอด้านล่าง

1. วิธีติดตั้งโดยใช้ชุด

ชุดติดตั้งฝารองนั่งอนามัย DL-ANK1

2. วิธีติดตั้งโดยไม่ใช้ชุดติดตั้ง

สัมผัสกับความสะอาดเหนือระดับ