เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

เคล็ดลับในการรีดผ้า

เคล็ดลับในการรีดผ้า

ความรู้พื้นฐานในการรีดผ้าที่ถูกต้อง

เคล็ดลับในการรีดผ้า

1. มีการเคลื่อนไหวเพียงสามแบบ

ทำให้รอยยับเรียบขึ้น

ทำให้รอยยับเรียบขึ้น

สร้างรอยยับ

สร้างรอยยับ

คืนเนื้อผ้าให้คงสภาพเดิม

คืนเนื้อผ้าให้คงสภาพเดิม

ความผ่อนคลายเป็นหัวใจสำคัญในการป้องกันรอยย่นและความเสียหายต่อเนื้อผ้า

ความผ่อนคลายเป็นหัวใจสำคัญในการป้องกันรอยย่นและความเสียหายต่อเนื้อผ้า

2. คลี่เสื้อผ้าออกด้วยมือให้เรียบก่อนการรีด

2. คลี่เสื้อผ้าออกด้วยมือให้เรียบก่อนการรีด

3. รีดผ้าในขณะที่ดึงผ้าฝั่งตรงข้ามไว้ด้วยมืออีกข้างหนึ่ง

3. รีดผ้าในขณะที่ดึงผ้าฝั่งตรงข้ามไว้ด้วยมืออีกข้างหนึ่ง
เคล็ดลับในการรีดผ้าปริมาณมากให้คุ้มค่าในหนึ่งครั้ง

เคล็ดลับในการรีดผ้าปริมาณมากให้คุ้มค่าในหนึ่งครั้ง

เริ่มต้นจากผ้าที่ไวต่อความร้อนก่อนโดยใช้อุณหภูมิต่ำเพื่อให้คุณสามารถประหยัดความร้อนและเวลาได้