เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

รองรับแอพ “ซักผ้าด้วยสมาร์ทโฟน”

ใช้เครื่องซักผ้าของคุณอย่างปลอดภัย

เปลี่ยนการซักผ้าที่บ้านให้สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่อกับเครื่องซักผ้า เรียนรู้เกี่ยวกับคำแนะนำใน
การใช้งานเครื่องซักผ้า รวมทั้งการดูแลรักษาเครื่องและข้อความแสดงข้อผิดพลาด คุณยังสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานสำหรับแอปสมาร์ทโฟน
ได้จากที่นี่

ใช้เครื่องซักผ้าของคุณอย่างปลอดภัย