เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

FR1/ เครื่องซักผ้า - แสดงข้อผิดพลาด - U82: ข้อผิดพลาดในการติดต่อสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์

การแสดงข้อผิดพลาด

U82

U82: ข้อผิดพลาดในการติดต่อสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์

ข้อผิดพลาดการสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์
อาจมีปัญหากับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ

    ⇒ หากคุณไม่ทราบสาเหตุ โปรดติดต่อผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการโทรคมนาคม หรือผู้ผลิตเราเตอร์ของคุณ