เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

FR1 เครื่องซักผ้า - แสดงข้อผิดพลาด - U83: SSID/รหัสผ่านไม่ถูกต้อง

การแสดงข้อผิดพลาด

U83

U83: SSID/รหัสผ่านไม่ถูกต้อง

SSID หรือรหัสผ่านของเราเตอร์ใน “เชื่อมต่อด้วยแอปพลิเคชัน” ไม่ถูกต้อง

    ⇒ ตรวจสอบคำอธิบายของเราเตอร์

ไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องซักผ้ากับเราเตอร์ได้

    ⇒ ตรวจสอบ “U81” ด้านบน