เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

FR1 เครื่องซักผ้า - แสดงข้อผิดพลาด - U84: ไม่สามารถสแกนการเชื่อมต่อได้

การแสดงข้อผิดพลาด

U84

U84: ไม่สามารถสแกนการเชื่อมต่อได้

“เชื่อมต่อด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ด” ไม่ได้ ตรวจสอบรายการต่อไปนี้
・ การตั้งค่า Bluetooth® บนสมาร์ทโฟนของคุณปิดอยู่
・ ไม่สามารถอ่านคิวอาร์โค้ดได้อย่างถูกต้อง 
    ⇒ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่า Bluetooth® เปิดอยู่ จากนั้นเชื่อมต่ออีกครั้ง
        หากคุณยังไม่สามารถเชื่อมต่อได้ โปรดลอง “เชื่อมต่อด้วยแอปพลิเคชัน”