เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

AG CLEAN

AG CLEAN

ประสิทธิภาพเหนือชั้นเพื่อป้องกันแบคทีเรียและขจัดกลิ่น

Ag Clean ป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรีย คุณจึงสามารถเตรียมอาหารด้วยวัตถุดิบที่สดใหม่ที่สุดเท่านั้น อีกทั้งยังขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ของปลาและผักต่างๆ คุณจึงไม่ต้องกังวลว่ากลิ่นเหม็นจะกระจายไปทั่วห้องครัวของคุณ

สู้กับเชื้อราและแบคทีเรียด้วยซิลเวอร์ไอออน

สู้กับเชื้อราและแบคทีเรียด้วยซิลเวอร์ไอออน

Ag Clean รักษาอากาศภายในตู้เย็นให้สะอาดด้วยตัวกรองพิเศษที่ช่องอากาศเย็นซึ่งจะผลิตซิลเวอร์ไอออนเพื่อสู้กับแบคทีเรียและเชื้อรา ประสิทธิภาพการยับยั้งแบคทีเรียของตัวกรอง Ag ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถยับยั้งแบคทีเรียในตู้เย็นได้ถึง 99.9%*¹

สู้กับเชื้อราและแบคทีเรียด้วยซิลเวอร์ไอออน
AG CLEAN

ยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรียได้ถึง 99.9%*

Ag Clean ขจัดเชื้อโรคและกลิ่นไม่พึงประสงค์ เพื่อให้ตู้เย็นของคุณสะอาดหมดจดตลอดเวลา

ยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรียได้ถึง 99.9%*
AG CLEAN

ขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์

ตัวกรอง Ag ขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ทุกชนิดจากเนื้อสัตว์ ปลา และผักต่างๆ ประสิทธิภาพของตัวกรอง Ag ให้ผลแบบกึ่งถาวร คุณจึงสามารถรักษาอากาศในตู้เย็นให้สะอาดอยู่เสมอ และยังเหมาะสำหรับแช่อาหารที่ปรุงด้วยเครื่องเทศปริมาณมาก เช่น อาหารจากแผงลอยริมทางหรืออาหารแบบเดลิเวอรี่

ขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์

ค้นพบเทคโนโลยีเพิ่มเติม

ความสดใหม่
Hygiene
AG CLEAN

ข้อสงวนสิทธิ์:
*รับรองโดยสถาบัน Boken Quality Evaluation Institute หมายเลขรายงานการทดสอบ: No. 20215058561-1
*1: องค์กรที่ทำการทดสอบ: *สถาบัน Boken Quality Evaluation Institute สายพันธุ์ที่ทดสอบ: สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส, เอสเชอริเชีย โคไล ซึ่งไม่ได้หมายความว่าโรคที่เกิดจากแบคทีเรียเหล่านี้จะได้รับการป้องกัน วิธีการทดสอบ: การทดสอบเชิงปริมาณ JIS L 1902 (วิธีการดูดซึมสารละลายแบคทีเรีย) วิธีการตรวจวัดปริมาณแบคทีเรียที่มีชีวิตอยู่ได้: วิธีการเพาะเชื้อแบบ Pour Plate ผลการทดสอบ: ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียมมีค่า 2 ขึ้นไป ทำลายแบคทีเรียได้ 99.9% ขึ้นอยู่กับปริมาณแบคทีเรียและสภาพแวดล้อม ไม่มีการรับประกันว่าปริมาณแบคทีเรียจะไม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนถึงระดับที่ไม่ปลอดภัย หมายเลขการทดสอบ: 003557-1 , 003557-2