เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

BLUE AG+

BLUE AG+

กำจัดแบคทีเรียอย่างมีประสิทธิภาพถึง 99.99%*

การผสมผสานกันระหว่างไฟ LED สีน้ำเงิน ตัวกรอง Blue Ag ป้องกันแบคทีเรีย และกระแสลมอุณหภูมิ -3°C ขจัดแบคทีเรียได้ 99.99%* เพื่อการจัดเก็บที่สดใหม่และสะอาดยิ่งขึ้น

เทคโนโลยีการทำความสะอาดประสิทธิภาพสูง

Blue Ag ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียอย่างได้ผลด้วยซิลเวอร์ไอออนและไฟ LED สีน้ำเงิน เมื่อใช้ร่วมกับช่องแช่แข็ง Prime Fresh ซึ่งแช่แข็งอาหารที่อุณหภูมิ -3°C พร้อมคงรสชาติความอร่อยเอาไว้ จะขจัดแบคทีเรียได้อย่างมากและเก็บรักษาอาหารอย่างถูกสุขลักษณะ

BLUE AG+
BLUE AG+

ไฟ LED สีน้ำเงินช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้ตัวกรอง Blue Ag+

เมื่อไฟ LED สีน้ำเงินส่องบนตัวกรอง Blue Ag ที่ติดตั้งในช่องแช่แข็ง Prime Fresh ปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติกจะสร้างอนุมูลไฮดรอกซิลอันที่มีประสิทธิภาพเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย เมื่อใช้ Blue Ag ร่วมกับช่องแช่แข็ง Prime Fresh อนุมูลไฮดรอกซิลจะขจัดแบคทีเรียในช่องแช่ได้อย่างมากและเก็บรักษาอาหารอย่างถูกสุขลักษณะ

ค้นพบเทคโนโลยีเพิ่มเติม

ความสดใหม่
Hygiene
BLUE AG+