เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

เคล็ดลับการใช้งานตู้เย็น

เคล็ดลับการใช้งานตู้เย็น

ตู้เย็นเป็นหนึ่งในเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนที่ทำงานหนักที่สุดที่ทำงานตลอด 24 ชั่วโมงทั้ง 7 วันต่อสัปดาห์ การตั้งค่าตู้เย็นอย่างเหมาะสมจะช่วยทำให้คุณมั่นใจได้ว่าตู้เย็นจะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

hero-image-dz600-190624

เรื่องน่ารู้ก่อนการใช้งานตู้เย็นของคุณ

คุณจะมั่นใจได้ว่าตู้เย็นของคุณจะทำงานได้เป็นอย่างดี ด้วยการเริ่มต้นใช้งานอย่างถูกวิธี พึงทราบข้อควรระวังเหล่านี้ก่อนการใช้งานตู้เย็นของคุณ

lm_1_2_lc_2_151110

ขั้นตอนที่ 1: ทำความสะอาดตู้เย็นของคุณ
เพื่อเหตุผลด้านสุขอนามัย ทำความสะอาดตู้เย็นของคุณให้ทั่วด้วยผ้าหมาดก่อนการเชื่อมต่อปลั๊กไฟหลักของตู้เย็น

lm_1_2_lc_3_151110

ขั้นตอนที่ 2: เริ่มทำความเย็นให้ตู้เย็นของคุณ
เพื่อการทำความเย็นที่มีประสิทธิภาพ ให้ตั้งตัวควบคุมอุณหภูมิของตู้เย็นไว้ที่ตำแหน่ง ‘MED’ และให้คงตำแหน่ง ‘MED’ นี้ไว้เป็นเวลา 24 ชั่วโมง คุณสามารถตั้งอุณหภูมิได้ตามที่คุณต้องการและควบคุมตัวปรับอุณหภูมิได้หลังจากการใช้งาน 24 ชั่วโมงแรก

ตำแหน่งตู้เย็นและช่องระบายอากาศที่เหมาะสม

ช่องระบายอากาศที่ไม่เพียงพอจะทำให้ตู้เย็นของคุณทำงานหนักขึ้นในการทำความเย็น คำแนะนำเล็กน้อยเหล่านี้จะช่วยทำให้คุณมั่นใจว่าตู้เย็นของคุณจะทำงานด้วยประสิทธิภาพสูงสุด

หลีกเลี่ยงการวางตู้เย็นของคุณภายใต้แสงแดดที่ส่องถึงโดยตรง

ไม่วางตู้เย็นของคุณภายใต้แสงแดดหรือในพื้นที่ที่มีความชื้นเนื่องจากอาจทำให้เกิดสนิมและอาจส่งผลให้เกิดกระแสไฟฟ้ารั่วไหลได้

ระยะห่างขั้นต่ำเพื่อการระบายอากาศที่ดี

เพื่อให้มั่นใจว่ามีการระบายอากาศที่ดี ควรให้ตู้เย็นมีระยะห่างขั้นต่ำจากสภาวะโดยรอบดังนี้:

ระยะห่างระหว่างด้านบนของตู้เย็นกับเพดานจำนวน 3.6 ซม.

ระยะห่างระหว่างผนังกับด้านหลังของตู้เย็นจำนวน 5 ซม.

ระยะห่างระหว่างด้านข้างของตู้เย็นกับผนังจำนวน 3 ซม.

การตั้งอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับตู้เย็นของคุณ

ศึกษาวิธีการวัดและตั้งอุณหภูมิสำหรับตู้เย็นของคุณเพื่อให้มั่นใจว่าอาหาร/รายการจัดเก็บต่างๆ คงไว้ซึ่งความสดและคุณค่าทางอาหาร

lm_1_2_lc_6_151110

อุณหภูมิช่องแช่แข็งที่เหมาะสม
จัดเก็บอาหารของคุณอย่างปลอดภัยและหยุดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียโดยการรักษาช่องแช่แข็งของคุณไว้ในอุณหภูมิที่เหมาะสมที่ 0°F (-18°C)

lm_1_2_lc_7_151110

อุณหภูมิช่องแช่เย็นที่เหมาะสม
ช่องแช่เย็นควรมีอุณหภูมิระหว่าง 37F (3C) ถึง 40F (5C) อุณหภูมิที่สูงหรือต่ำกว่านี้อาจทำให้อาหารสูญเสียคความสดและคุณค่าทางอาหาร

การวัดอุณหภูมิตู้เย็นของคุณ

วิธีการเหล่านี้เป็นวิธีการที่ง่ายและรวดเร็วในการวัดอุณหภูมิตู้เย็นของคุณให้แม่นยำขึ้น

lm_1_2_lc_8_151110

การวัดอุณหภูมิช่องแช่แข็ง
การวัดอุณหภูมิช่องแช่แข็งทำได้โดยใส่ปรอทวัดอุณหภูมิไว้ในถ้วยที่เติมด้วยน้ำมันสำหรับปรุงอาหารหรือแอลกอฮอลล์และวางไว้ที่ตำแหน่งตรงกลางของช่องแช่แข็ง ตรวจสอบอุณหภูมิของปรอทวัดอุณหภูมิทุก 2 ชั่วโมง อุณหภูมิควรอยู่ระหว่าง -18 C (0F) ถึง 0C (32 F)

lm_1_2_lc_9_151110

การวัดอุณหภูมิช่องแช่เย็น
การวัดอุณหภูมิช่องแช่เย็นทำได้โดยใส่ปรอทวัดอุณหภูมิไว้ในถ้วยที่เติมด้วยน้ำเปล่าและวางไว้ที่ตำแหน่งตรงกลางของช่องแช่เย็น ตรวจสอบอุณหภูมิทุก 2 ชั่วโมง อุณหภูมิควรอยู่ระหว่าง 3C (37F) ถึง 5C (40F)