Food Processor MK-F300

add
Add to WishlistRemove from Wishlist

NO ROOM TO ADD MORE PRODUCTS

The wishlist has already reached the maximum number of products

MK-F300

เตรียมอาหารที่บ้านอย่างสะดวกสบาย

ด้วยตัวช่วยที่หลากหลาย จึงใช้งานได้อย่างเหมาะสม ตั้งแต่การปรุงอาหารมื้อใหญ่ ไปจนถึงอาหารจานเดียวแบบง่ายๆ

close
^

คุณสมบัติ

ข้อมูลจำเพาะ

Food Processor MK-F300
เครื่องเตรียมอาหารอเนกประสงค์ 6 in 1
การเตรียมอาหารระดับมืออาชีพ
สั่งงานด้วยปุ่มหมุน