Washing Machine NA-S106X1LTH

add
Add to WishlistRemove from Wishlist

NO ROOM TO ADD MORE PRODUCTS

The wishlist has already reached the maximum number of products

NA-S106X1LTH

ซัก-อบผ้าพร้อมระบบ ซักเร็วและ ถูกสุขอนามัยเป็นสองเท่า

ระบบ ActiveFoam พร้อมระบบ Active Speed Wash ซักเร็ว เสร็จภายใน 49 นาที, Blue Ag+ และ Hygiene 60˚C/90˚C

close
^

คุณสมบัติ

ข้อมูลจำเพาะ

Washing Machine NA-S106X1LTH
ความจุ 10 กก. (ซัก) 6 กก. (อบ)
ดีไซน์ทันสมัยและใช้งานง่าย
ระบบ ActiveFoam พร้อมการซักอย่างรวดเร็ว
กำจัดสิ่งสกปรกอย่างรวดเร็วด้วยเม็ดโฟมละเอียด
ถูกสุขอนามัยเป็นสองเท่า
Blue Ag+ ซักขจัดแบคทีเรียด้วยน้ำเย็นเพื่อผ้าที่บอบบาง และซักขจัดคราบด้วนยน้ำร้อน 60˚C/90˚C กำจัดสารก่อภูมิแพ้และแคทีเรีย