Pause
Getty Images x LUMIX
Getty Images x LUMIX

ช่างภาพข่าวที่ได้รับรางวัลซึ่งเป็นตัวแทนจาก Getty Images ได้รับโอกาสในการไปสำรวจโครงการถ่ายภาพที่พวกเขาเลือกโดยใช้กล้อง LUMIX
โครงการริเริ่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่พานาโซนิคจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการถ่ายภาพผ่านแบรนด์กล้องดิจิตอล LUMIX