เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

แอปพลิเคชัน Lumix Sync

แอปพลิเคชัน Lumix Sync

แอปพลิเคชัน Lumix Sync

LUMIX Sync เป็นแอปพลิเคชันที่รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ IOS ใช้สำหรับควบคุมการใช้งานกล้องดิจิตอล Panasonic แบบไร้สาย เช่น การควบคุมกล้องเพื่อใช้ถ่ายภาพจากระยะไกล รวมถึงการดู และบันทึกภาพจากกล้องไปยังสมาร์ทโฟน

การเชื่อมต่อที่ง่ายดาย

การเชื่อมต่อที่ง่ายดาย

สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ด้วย QR Code และจับคู่ Bluetooth® ระหว่างสมาร์ทโฟนกับกล้องได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ ยังช่วยอำนวยความสะดวกสบายในการใช้งาน ด้วยการสลับไปใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi โดยอัตโนมัติ เมื่อใช้งานถ่ายภาพอีกด้วย

การถ่ายโอนภาพ

การถ่ายโอนภาพ

สามารถส่งภาพ และวิดีโอจากกล้องไปยังสมาร์ทโฟน
ของคุณด้วยการสั่งงานผ่านกล้องได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว แม้ในสถานการณ์ที่ำจำเป็นต้องส่งข้อมูลให้ได้รวดเร็วและทันท่วงที

รีโมทคอนโทรลชัตเตอร์

รีโมทคอนโทรลชัตเตอร์

สามารถเชื่อมต่อ Bluetooth® เพื่อใช้สมาร์ทโฟนของคุณเป็นรีโมทคอนโทรล ทั้งการกดชัตเตอร์ถ่ายภาพ การบันทึกภาพแบบ Bulb และ การกดเริ่ม หรือหยุดการบันทึกวิดีโอ

รีโมตคอนโทรล

รีโมตคอนโทรล

สามารถควบคุมได้ตั้งแต่การตั้งค่าพื้นฐาน เช่น การปรับค่ารับแสงและค่าสมดุลแสงสีขาว ไปจนถึงโฟกัสและการลั่นชัตเตอร์ สั่งงานกล้องจากระยะไกลด้วยสมาร์ทโฟนของคุณ

คัดลอกการตั้งค่า

คัดลอกการตั้งค่า

สามารถตั้งค่ากล้อง รวมถึงถ่ายภาพจากกล้องหลายตัวพร้อมกันได้ง่ายๆ ผ่านสมาร์ทโฟน (เฉพาะรุ่นเดียวกัน)

การอัพเดตเฟิร์มแวร์ (LUMIX S5II, S5IIX, S5, GH5II, GH6)

การอัพเดตเฟิร์มแวร์ (LUMIX S5II, S5IIX, S5, GH5II, GH6)

สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ของกล้องผ่านสมาร์ทโฟนได้ทันที โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์

วิธีอัปเดตเฟิร์มแวร์ (LUMIX S5II, S5IIX, S5, GH5II, GH6)

1. ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์

เปิดแอป LUMIX Sync จากสมาร์ทโฟนของคุณ เลือก “การอัปเดตเฟิร์มแวร์” จากเมนูด้านขวาบน แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อดาวน์โหลด

1. ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์
1. ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์

2. เชื่อมต่อกล้องแล้วอัปเดต

เมื่อคุณเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับกล้องด้วย Wi-Fi แอปพลิเคชันจะส่งเฟิร์มแวร์ไปยังกล้องเพื่อทำการอัปเดต หลังจากนั้น ให้ลบเฟิร์มแวร์ทิ้งเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น

2. เชื่อมต่อกล้องแล้วอัปเดต
2. เชื่อมต่อกล้องแล้วอัปเดต

วิธีติดตั้งแอป LUMIX Sync และเชื่อมต่อกล้อง

รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้

• DC-S1H
• DC-S1R
• DC-S1
• DC-S5M2
• DC-S5M2X
• DC-S5
• DC-BGH1
• DC-G100/G110
• DC-GH5M2 (GH5II)
• DC-GH6

 


* ฟังก์ชันการบันทึกภาพและการถ่ายโอนภาพสามารถใช้งานได้กับ DC-GH5 / GH5S / G9 เท่านั้น หากต้องการใช้งานครบครันทุกฟังก์ชัน กรุณาใช้ Panasonic Image App

* สำหรับกล้องรุ่นอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ให้ใช้ Panasonic Image App

 

ฟังก์ชันที่รองรับ

การเชื่อมต่อ

S Series

BGH1

G100/G110

GH5II

GH6

Bluetooth®(การจับคู่)

Wi-Fi

LAN แบบมีสาย

-

-

-

-

การถ่ายภาพระยะไกล

S Series

BGH1

G100/G110

GH5II

GH6

รีโมทคอนโทรลชัตเตอร์

เริ่ม/หยุดการบันทึกวิดีโอ

การตั้งค่าพื้นฐาน

การนำเข้าภาพ

S Series

BGH1

G100/G110

GH5II

GH6

นำเข้าภาพ

การถ่ายโอนภาพอัตโนมัติ

-

การตั้งค่าพื้นฐาน

ฟังก์ชันที่มีประโยชน์

S Series

BGH1

G100/G110

GH5II

GH6

การปิด/เปิดกล้อง

การคัดลอกการตั้งค่ากล้อง

-

การบันทึกตำแหน่ง

การตั้งนาฬิกาอัตโนมัติ

การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

OS ที่สนับสนุน
• Android™: 8 -13
• iOS: 13 -16

Bluetooth® ที่สนับสนุน
• Bluetooth®: 4.0 หรือใหม่กว่า

สำหรับผู้ใช้ Android™

การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

สำหรับผู้ใช้ iOS

การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลด วิธีการใช้งานโดยละเอียด และการตั้งค่าสำหรับแต่ละรุ่น ได้ที่ลิ้งด้านล่าง

• Android และ Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Google LLC
• IOS เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Cisco ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ และใช้โดยได้รับอนุญาตแล้ว
• App Store เป็นเครื่องหมายบริการของ Apple Inc.
• คำและโลโก้ต่างๆ ของ Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. และ Panasonic Corporation ใช้เครื่องหมายดังกล่าวโดยได้รับอนุญาตแล้ว เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าอื่นๆ เป็นของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ