เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

ข้อเท็จจริงด้านเทคโนโลยี

lm-4-6-A_lc_1_140116
lm-4-6-A_lc_2_140116

nanoe™ เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นโดย Panasonic เพื่อผลิตอนุภาคน้ำพ่นละอองไฟฟ้าสถิตขนาดนาโน “เทคโนโลยีน้ำพ่นละอองไฟฟ้าสถิต” เกี่ยวข้องกับการรวบรวมความชุ่มชื้นในอากาศซึ่งมองไม่เห็น และใช้แรงดันไฟฟ้าสูงเพื่อสร้างอนุภาคของน้ำขนาดนาโน อนุภาคน้ำที่ได้รับกระแสไฟฟ้าเหล่านี้เรียกว่า "น้ำพ่นละอองไฟฟ้าสถิต (electrostatic atomized water)" และมีส่วนประกอบที่ทำปฏิกิริยาสูงซึ่งส่งผลกระทบต่อสารต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย

อนุภาคขนาดนาโนที่เล็กมากจนมองไม่เห็น

nanoe™ หมายถึงอนุภาคน้ำพ่นละอองไฟฟ้าสถิต ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าอนุภาคไอน้ำประมาณหนึ่งพันล้านเท่า จึงทำให้มีขนาดเล็กเกินกว่าที่จะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า

ประกอบด้วยความชุ่มชื้นถึง 1,000 เท่า

nanoe™ ประกอบด้วยน้ำมากกว่าไอออนลบตามปกติประมาณ 1,000 เท่า จึงให้ความชุ่มชื้นจำนวนมาก

อ่อนโยน มีสภาพเป็นกรดอ่อนๆ

ผิวและเส้นผมสุขภาพดีจะมีสภาพเป็นกรดอ่อนๆ ตามธรรมชาติ และสภาพเป็นกรดนี้ทำหน้าที่เป็นปราการป้องกันเพื่อสุขภาพที่ดี nanoe™ ก็มีสภาพเป็นกรดอ่อนๆ เช่นกัน จึงมีความอ่อนโยนต่อผิวและเส้นผม

lm-4-6-A_lc_6_140116

ตัวสร้าง nanoe™ จะมีขั้วไฟฟ้าพ่นละอองซึ่งมีปลายเป็นโลหะขนาดเล็กจิ๋ว น้ำในอากาศจะควบแน่นที่บริเวณส่วนปลายซึ่งแรงดันไฟฟ้าสูงจะแยกน้ำให้เป็นอนุภาคพ่นละอองขนาดเล็กมากอย่างต่อเนื่อง อนุภาคเหล่านี้คือ nanoe™

* nanoe™ สร้างขึ้นจากน้ำในอากาศ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องมีส่วนเก็บน้ำหรือการบำรุงรักษาน้ำแต่อย่างใด

lm-4-6-A_lc_8_140116

การทำให้ขั้วไฟฟ้าเย็นจะทำให้ความชุ่มชื้นในอากาศควบแน่นที่บริเวณส่วนปลาย

lm-4-6-A_lc_10_140116

เมื่อมีการใช้แรงดันไฟฟ้าสูง น้ำที่ถูกทำให้เป็นประจุลบจะรวมตัวกันที่บริเวณส่วนปลาย

lm-4-6-A_lc_9_140116

เมื่อถึงจุดวิกฤต หยดน้ำจะแตกตัวอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นอนุภาคขนาดนาโน (nanoe™) ที่ลอยออกไป

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ราคาแนะนำ : 3990.0 /th/consumer/where-to-buy.html?L1=0400&L2=0401 false false EH-NA65 EH-NA65 false SHOP NOW
ราคาแนะนำ : 1990.0 /th/consumer/where-to-buy.html?L1=0400&L2=0401 false false false SHOP NOW
ราคาแนะนำ : 3290.0 /th/consumer/where-to-buy.html?L1=0400&L2=0401 false false false SHOP NOW